Príspevky – elektronický zborník

Regulácia

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. (riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava)
Ochrana maloletých v elektronických médiách na Slovensku a jej európsky kontext

JUDr. Kateřina Kalistová (1. námestníčka ministra kultúry ČR, Praha)
Zákonná ochrana dětí a mladistvých v elektronických médiích v ČR

Tomaž Gorjanc (Agency for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia, Ľubľana)
Co-regulated system for protection of minors in Slovenia

Mgr. Slavomíra Salajová (Creative Industry Forum, Bratislava)
Aplikácia systému ochrany maloletých na Slovensku

Psychológia

Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Mgr. Jana Fúsková (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava)
Mediálny obraz sexuality na Slovensku, zamerané na násilie

Doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD. (prednosta Kliniky detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava)
Pôsobenie médií na psychiku maloletých

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková (detská poradenská a školská psychologička, Bratislava)
Dokážeme deti chrániť či brániť pred rizikami internetu, reklamy a médií

PhDr. Barbora Mesárošová, PhD. (Katedra psychológie FF UK, Bratislava)
Ako deti vnímajú televízne vysielanie

Edukácia

Doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Úroveň mediálnej gramotnosti mládeže

  • vibrator Stiahnuť súbor" href="http://archiv.rvr.sk/_cms/data/download/vrabec.pdf">Stiahnuť súbor v PDF

Doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. (dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Problémy rozvoja mediálnej gramotnosti vo formálnom vzdelávaní

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. (predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava)
Hybridná ochrana maloletých pred nežiaducimi účinkami televízneho vysielania (VEGA 2/0187/12)

  • vibrator súbor" href="http://archiv.rvr.sk/_cms/data/download/mistrik.pdf">Stiahnuť súbor v PDF

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak