Program konferencie

Rada pre vysielanie a retransmisiu
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Creative Industry Forum


program konferencie

Médiá a ochrana maloletých

Bratislava, 10.12.2015


Regulácia
(09:00 hod.)

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. (riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava) – Ochrana maloletých v elektronických médiách na Slovensku a jej európsky kontext

JUDr. Kateřina Kalistová (1. námestníčka ministra kultúry ČR, Praha) – Zákonná ochrana dětí a mladistvých v elektronických médiích v ČR

Tomaž Gorjanc (Agency for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia, Ľubľana) – Co-regulated system for protection of minors in Slovenia

Mgr. Slavomíra Salajová (Creative Industry Forum, Bratislava) – Aplikácia systému ochrany maloletých na Slovensku

Diskusia


Psychológia
(11:00 hod.)

Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. (riaditeľ Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava) – Sexuality, normy a „mechanizmy“ mediálneho efektu

Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Mgr. Jana Fúsková (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava) – Mediálny obraz sexuality na Slovensku, zamerané na násilie

Doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD. (prednosta Kliniky detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava) – Pôsobenie  médií  na psychiku maloletých
 
Mgr. Mária Tóthová Šimčáková (detská poradenská a školská psychologička, Bratislava) – Dokážeme deti chrániť či brániť pred rizikami internetu, reklamy a médií

PhDr. Barbora Mesárošová, PhD. (Katedra psychológie FF UK, Bratislava) – Ako deti vnímajú televízne vysielanie

Diskusia

Obedňajšia prestávka


Edukácia
(14:00)

Doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava) – Úroveň mediálnej gramotnosti mládeže

Doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. (dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava) – Problémy rozvoja mediálnej gramotnosti vo formálnom vzdelávaní

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. (predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava) – Hybridná ochrana maloletých pred nežiaducimi účinkami televízneho vysielania
(VEGA 2/0187/12)

DiskusiaMiesto konania konferencie:

Mercure Bratislava Centrum Hotel
Žabotova 2
811 04 Bratislava


Organizátori:

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 810 00  Bratislava
Tel.: + 421 2 20 90 65 00
www.rvr.sk

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04  Bratislava
Tel.: + 421 2 54 77 71 93
www.udfv.sav.sk


Kontakt:

Mgr. Lucia Jelčová, PhD., mobil: +421 918 696 286
lucia.jelcova@rvr.sk

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., mobil : +421 905 614 389
milos.mistrik@gmail.com

https://www.noktaseksshop.com  
https://www.noktashop.org  
https://www.seksshopistanbul.net  
https://www.noktashop.istanbul  
https://www.vibratorum.net  
https://www.jartiyercorap.com  
https://www.noktashop.ist

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak