Médiá a ochrana maloletých

Miesto konania konferencie: Mercure Bratislava Centrum Hotel, Žabotova 2, Bratislava
Čas konania konferencie: 10. decembra 2015, 9:00 hod.

Súčasný model ochrany maloletých v elektronických médiách na Slovensku existuje od roku 1999. Aj keď sa na jeho zavedení aktívne podieľali odborníci z oblasti detskej psychológie, jeho ďalší vývoj prebiehal už prakticky bez ich participácie. Konferencia „ Médiá a ochrana maloletých“ sa snaží práve o obnovenie dialógu medzi rôznymi perspektívami na ochranu maloletých pred negatívnymi účinkami médií.

Stav ochrany maloletých v mediálnej oblasti na Slovensku a  porovnanie slovenských regulačných mechanizmov s modelmi v iných európskych krajinách bude predmetom prvej časti konferencie s názvom „Regulácia“.   Druhá tematická časť konferencie   - „Psychológia“ sa zameriava na otázky reálneho vplyvu médií na maloletých  a toho, do akej miery má súčasný model ich ochrany stále potenciál napĺňať svoj účel. A napokon v tretej časti – „Edukácia“ budú hľadať účastníci odpoveď na otázku, ako najlepšie pripraviť maloletých na život s všadeprítomnými médiami.

Je všeobecne akceptovanou tézou, že prijímanie mediálnych obsahov môže mať  na vývoj a prežívanie  detí negatívne dopady. Či už je to kvôli ich schopnosti rýchleho preberania škodlivých behaviorálnych vzorov alebo citlivosti na negatívne audiovizuálne vnemy,  deti sú vo vzťahu k médiám považované za najrizikovejšiu spoločenskú skupinu. Regulácia elektronických médií tieto predpoklady do veľkej miery reflektuje a isté mediálne obsahy čiastočne alebo úplne vyčleňuje z mediálneho priestoru. Zároveň je však známe,  aké problematické je tieto všeobecne akceptované predpoklady vedecky podložiť.  Mnohé regulačné mechanizmy tento prirodzený nedostatok riešia sústredením sa  najmä na informovanie rodičov o obsahu šírených programov, aby títo mohli sami čo najkompetentnejšie rozhodovať, ktoré programy bude ich dieťa sledovať. Ani tvorba a aplikácia týchto  mechanizmov, pokiaľ majú byť efektívne a majú rodičom podávať naozaj presné informácie, sa však nezaobídu bez najnovších poznatkov o  tom, akým spôsobom pôsobia médiá na maloletých a ktoré mediálne obsahy pre ne predstavujú najväčšie riziko. Medziodborový dialóg by tak mal byť v oblasti ochrany maloletých úplnou samozrejmosťou.


Organizátori:
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Creative Industry ForumSúbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak
ankara sanal ofis