Rozsah pôsobnosti zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so zmenami zákona účinnými od 15. decembra 2009

Novelou zákona č. 308/2000 Z.z. došlo k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti zákona aj na nové služby spĺňajúce zákonom vymedzené kritériá bez ohľadu na spôsob ich prenosu (napr. aj služby poskytované prostredníctvom internetu). Materiál obsahuje výklad a analýzu
jednotlivých kritérií rozhodujúcich pre posúdenie, či daná služba spadá pod reguláciu podľa zákona č. 308/2000 Z.z.


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak