Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 3. 4. 2019

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 3. 4. 2019 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:  • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby tviQ spoločnosti Grand Cru Media s.r.o.;

 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV NOVÁKY spoločnosti KABELTELSAT s.r.o.;

 • odňala licenciu spoločnosti Šírava, s.r.o. (programová služba Rádio Šírava) z dôvodu porušenia § 54 ods. 1 písm. e) ZVR – uskutočnenie prevodu podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích právach vysielateľa v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;

 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur  vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. b) ZVR (propagovanie násilia, podnecovanie nenávisti, znevažovanie alebo hanobenie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine) v súvislosti s vysielaním programu Ministri  dňa 11. 9. 2018;

 • uložila sankciu – pokutu 3 982 eur  vysielateľovi OTS, s.r.o. (programová služba Kysucké televízne vysielanie - KTV) za porušenie § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), ku ktorému došlo dňa 16. 10. 2018  odvysielaním komunikátov Nová oddychová zóna, Rekonštrukcia verejných komunikácií v Čadci a KTV – Rozhovory (každý z komunikátov odvysielaný dvakrát); dňa 19. 10. 2018 odvysielaním komunikátu informujúci o Jozefovi Pajerovi a komunikátov Jesenné upratovanie v Čadci, Nová oddychová zóna, Rekonštrukcia verejných komunikácií v Čadci, Návšteva podpredsedu ŽSK  Milana Laurenčíka v Kysuckých pekárňach, KTV – Rozhovory (každý z komunikátov odvysielaný dvakrát), v ktorých došlo k podporovaniu viacerých kandidátov na post primátora, alebo na post poslanca mestského zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Čadca a za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), ku ktorému došlo v dňoch 16. a 19. 10. 2018 odvysielaním programu KTV – Rozhovory (odvysielané štyrikrát)ktorý naplnil definíciu politickej publicistiky;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky dňa 25. 9. 2018;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Rozsudok v nedohľadne, v programe Televízne noviny dňa 19. 8. 2018;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi IN TV s.r.o. (programová služba IN TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 30. 4. 2018;

 • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie
  I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 10. 2018 poskytoval retransmisiu programových služieb ČT 1, ČT 1 HD, ČT 2 HD, ORF 1, Viasat 3, National Geographic, National Geographic Wild, Sport 1 HD, ID Extra, EUROSPORT 1 HD a rádio Vlna bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;

 • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi retransmisie Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote za porušenie § 60 ods. 1 ZVR – povinnosť oznámiť zmenu údajov v žiadosti o registráciu retransmisie Rade v stanovenej lehote;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaním programu Halali (príspevok s názvom Sedemdesiatka tatranská) dňa 12. 1. 2019;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Reportéri (príspevok s názvom Bašternákovo Bonaparte) dňa 3. 12. 2018;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu alza.sk  dňa 29. 1. 2019.;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Televízne noviny (príspevok s názvom Z pokuty napokon odškodné) dňa 22. 1. 2019;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 90,8 MHz Žilina  a 98,1 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu boli pridelené;

 • uznala za neopodstatnené 10 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 3. 4. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová  
hovorkyňa                                         
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: ivana.furjelova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak