Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 20. 3. 2019

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 3. 2019 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu: 

 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Infokanál Lazany INFLA spoločnosti Kinet Inštal s.r.o.;

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Tv Romana spoločnosti Slov Media Group s.r.o.;

 • predĺžila platnosť licencie R/115 na rozhlasové vysielanie spoločnosti FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus);

 • uložila sankciu – pokutu 33 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti)  v súvislosti s tým, že dňa 28. 8. 2018 odvysielal upútavky na program Televízne noviny, v dňoch 28. 8. a 13. 9. 2018 odvysielal program Televízne noviny – príspevky Po pôrode skončila v kóme Smrť po pôrode, a v dňoch 30. 8. a 13. 9. odvysielal príspevky v rámci programu Reflex, ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahli do ľudskej dôstojnosti rodičky;

 • uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 
  29. 9. 2018 o cca 20:14 hod. odvysielaním programu Mafstory, ktorý vysielateľ označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona  poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie spoločnosti News and Media Holding a.s (audiovizuálna mediálna služba na požiadanie na stránke plustv.sk) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s poskytnutím programu Noc na Pentagone dna 23. 11. 2018;

 • odňala frekvenciu 96,4 MHz Partizánske spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock), za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu, že v dňoch 19. 7. 2018, 11. 9. 2018, 18. 10. 2018 a 20. 2. 2019 nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním programu Bez obalu  dňa 23. 9. 2018;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu že v dňoch 18. 7. 2018, 11. 9. 2018, 18. 10. 2018 a 20. 2. 2019 nevyužíval frekvenciu 104,5 MHz Prievidza na účely, na ktoré mu boli pridelené;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s. r. o. (programová služba Radio One Retro) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,5 MHz Brezno na účely, na ktoré mu bola pridelená;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Správy RTVS  (príspevok s názvom V Hlohovci bude rozpočtové provizórium) dňa 27. 12. 2018;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu V politike dňa 20. 1. 2019;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých – časové zaradenie) a § 32 ods. 4 písm. a) (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Clavin Platinum - označujúceho ako sponzora programu Šport dňa 6. 1. 2019 o cca 20:21:51 hod. a 20:32:42 hod., dňa 19. 1. 2019 o cca 20:21:44 hod. a 20:33:02 hod. a dňa 30. 1. 2019 o cca 20:19:48 hod. a 20:32:01 hod.;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním upútaviek (celkovo 5-krát) na program Policajtov švagor dňa 6. 1. 2019;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s odvysielaním reklamy na produkt Dermacol pre mužov dňa 30. 12. 2018 a 31. 12. 2018 o cca 16:54:02 – 16:56:02 hod. a dňa 31. 12. 2018 o cca 16:51:46–16:53:46 hod;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o.; (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programov Inkognito dňa 6. 1. 2019;

 • uznala za neopodstatnené 9 sťažností, respektíve ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 20. 3. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá: 
Mgr. Ivana Furjelová        
hovorkyňa                                                          
Rada pre vysielanie a retransmisiu 
mobil: +421 918 696 286 
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: ivana.furjelova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak