Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 23. 1. 2019

Tlačová informácia

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23. 1. 2019 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:   • uložila sankciu 25 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom v rámci jednej celej hodiny nesmie presiahnuť 12 minút) v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ PLUS dňa 15. 7. 2018 v čase od 21:00 hod. do 21:59:59 hod. (v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd) a v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 hod. (v celkovom časovom rozsahu 14 minút 9 sekúnd), na programovej službe JOJ dňa 17. 7. 2018 v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod. (v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 25 sekúnd) a dňa 16. 8. 2018 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. (v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 25 sekúnd) odvysielal reklamné bloky a komunikáty propagujúce súťaž Bohaté leto, čím prekročil čas vyhradený reklamným a telenákupným šotom;

  • uložila sankciu 8 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 8. 9. 2018 v čase o 20:12 hod. odvysielal program Mafstory, ktorý nesprávne označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, hoci program svojím obsahom naplnil hodnotiace kritérium podľa vyhlášky  JSO ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov;

  • uložila sankciu 6 638 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komerčnej komunikácie), v súvislosti s tým, že dňa 30. 5. 2018 v čase o 19:30 hod. odvysielal program Noviny TV JOJ (príspevok Na koho sa usmeje šťastie) v rámci ktorého odvysielal informácie o hre EUROJACKPOT spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s;

  • uložila sankciu 1 659 eur vysielateľovi Púchovská kultúra, s.r.o. za porušenie § 15a ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo tým, že v dňoch 6. 8., 8. 8. a 10. 8. 2018 vysielal programovú službu PuTV bez udelenej licencie;

  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním programu Noviny TV JOJ (príspevok Ordinujú všeobecní lekári dlhšie?) dňa 16. 7. 2018;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 9. 11. 2018 v čase o 10:58 hod. odvysielal program Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

  • začala správne konanie voči spoločnosti NITRANET, s.r.o., vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) – zákaz poskytovania retransmisie programovej služby bez súhlasu pôvodného vysielateľa;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi TV POPRAD, s.r.o. (programová služba TV POPRAD) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 9. 11. 2018 na technickom nosiči, ktorého druh je určený v licencii;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi MEDIA COMPANY, s.r.o. (programová služba Považie) vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), ku ktorému mohlo dôjsť vysielaním televíznych programov NovinyPúchovský magazín dňa 12. 10. 2018 (komunikát Ako sa v skutočnosti pomáha ľuďom); vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dňa 12. 10. 2018; a vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;

  • uznala za neopodstatnené 9 sťažností, respektíve ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 23. 1. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová 
hovorkyňa                                         
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 36
mail: ivana.furjelova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak