Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 14. 1. 2019

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 14. 1. 2019 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu: 

  • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby HEMEU spoločnosti
    K T R, s.r.o.

  • odňala licencie spoločnosti IN TV s.r.o. (programová služba IN TV) z dôvodu porušenia § 54 ods. 1 písm. c) ZVR. a § 31 ods. 2 písm. a) zákona o digitálnom vysielaní - uskutočnenie prevodu na základnom imaní alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;

  • uložila sankciu – pokutu 6 638 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 35 ods. 2 ZVR (zaraďovanie reklamných šotov iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom) v súvislosti s vysielaním priameho prenosu športového podujatia, futbalového zápasu FIFA MS 2018 Španielsko - Rusko dňa 1. 7.  2018;

  • uznala za neopodstatnené 7 sťažnosti resp. ich časti.

 
Všetky uznesenia prijaté dňa 14. 1. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.
Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová       
hovorkyňa                                                         
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: ivana.furjelova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak