Tlačová správa: Rada posúdila žiadosti o výnimky na uplatňovanie kvóty pre slovenskú hudbu

O udelenie výnimky týkajúcej sa povinnosti hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre svoje tri programové okruhy a šiesti komerční vysielatelia. Rada rozhodla o všetkých do dnešného dňa doručených žiadostiach na dnešnom zasadnutí. Výnimky, ktoré udelila v minulosti sú platné už len do konca roka 2018.

Bratislava, 19. 12. 2018

Traja komerční vysielatelia a verejnoprávny RTVS pre svoje dve programové služby požiadali Radu o udelenie výnimky z povinnosti vyhradiť najmenej 25% (RTVS 35 %) času vysielania hudobných diel slovenským hudobným dielam. Ostatní traja komerční vysielatelia a vysielateľ RTVS pre jednu programovú službu, žiadali len čiastočnú výnimku, a tododržiavanie podielu 20 % z času vysielania vyhradeného pre slovenské hudobné diela novým slovenským hudobným dielam.

Rada zamietla všetky žiadosti o výnimky. Z tohto dôvodu sú vysielatelia povinní dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť štvrtinu vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela. Do podielu sa zarátavajú len skladby vysielané medzi 6. hodinou ráno a polnocou.  

Prehľad rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach a udelených výnimkách:      

Žiadateľ

Slovenské diela

Nové slovenské diela

Rádio Best FM

Best FM Media spol. s r.o.

nepožiadal

zamietnutá

ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO

Radio ON s.r.o.

zamietnutá

zamietnutá

Rádio Vlna

CORPORATE LEGAL, s. r. o.

zamietnutá

zamietnutá

Radio Patria

Rozhlas a televízia Slovenska

zamietnutá

zamietnutá

Rádio Devín

Rozhlas a televízia Slovenska

zamietnutá

zamietnutá

Rádio Pyramída

Rozhlas a televízia Slovenska

nepožiadal

zamietnutá

Radio One Rock

RADIO ONE ROCK, s.r.o.

nepožiadal

zamietnutá

Radio One Retro

RADIO ROCK, s.r.o.

nepožiadal

zamietnutá

Rádio Anténa Rock

GES Slovakia, s.r.o.

zamietnutá

zamietnutá


Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail:
ivana.furjelova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak