Tlačová správa: Voľné rozhlasové frekvencie Rada pridelila štyrom vysielateľom (21.11.2018)

Tlačová správa: Voľné rozhlasové frekvencie Rada pridelila štyrom vysielateľom (21.11.2018)

Bratislava, 21. 11. 2018
 
Po včerajšom ústnom vypočutí žiadateľov dnes Rada rozhodla o pridelení voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Najviac frekvencií, devätnásť, získal vysielateľ GES Slovakia, s.r.o. Ide o frekvencie, na ktorých spoločnosť v súčasnosti vysiela programovú službu Rádio Anténa Rock. Keďže je spoločnosť držiteľom licencie na vysielanie už 16 rokov, zo zákona licenciu už nebolo možné viac predĺžiť. O frekvencie sa z toho dôvodu musela uchádzať vo výberovom konaní opätovne. Rada udelila spoločnosti licenciu na ďalších osem rokov.

V podobnej situácii bola aj spoločnosť SITY MEDIA, s.r.o. Keďže platnosť licencie na vysielanie programovej služby Rádio Sity končí v máji 2020, spoločnosť sa o frekvencie na ktorých doposiaľ vysiela musela znova uchádzať vo výberovom konaní. Rada na základe ústneho vypočutia udelila spoločnosti licenciu na ďalších osem rokov.

Spoločnosť D.EXPRES, k.s. (Rádio Expres) získala frekvenciu 96,3 MHz Stará Turá. Vysielateľ D.EXPRES, k.s. je zároveň aj koordinátorom frekvencie.
 
Dve frekvencie, frekvenciu 88,2 MHz Námestovo a 88,2 MHz Žilina získal uchádzač o novú licenciu na vysielanie – Michael Schwarz, ktorý žiadal o licenciu ako fyzická osoba. Michael Schwarz spustí programovú službu s názvom RÁDIO PORTUS.

Spoločnosť MIRJAM s.r.o., ktorá sa pôvodne uchádzala o tri frekvencie s plánom spustiť vysielanie programovej služby zameranej prevažne na náboženské programy, svoju žiadosť o ich pridelenie vzala späť.

Nepridelená zostala frekvencia 99,6 MHz Žarnovica, keďže sa o ňu neprihlásil žiaden záujemca. Túto frekvenciu Rada v minulosti odňala z dôvodu jej nevyužívania spoločnosťou RADIO ONE, s.r.o. Vzhľadom na technické parametre je však vhodná len pre vysielanie programovej služby Rádio One. Druhou nepridelenou frekvenciou je frekvencia 93,9 MHz Michalovce. Spoločnosť Šírava, s.r.o., ktorá sa o ňu uchádzala svoju žiadosť vzala späť.

Zoznam všetkých frekvencií a úspešných uchádzačov jarného výberového konania:
 Lokalita

Frekvencia

[MHz]

Žiadateľ

Nové mesto nad Váhom

92,4 MHz

 

 

 

 

 

 

GES Slovakia, s.r.o.

Košice

94,8 MHz

Považská Bystrica

95,1 MHz

Snina

95,9 MHz

Piešťany

97,3 MHz

Banská Bystrica

97,6 MHz

Bratislava – Devínska

97,6 MHz

Čadca

98,1 MHz

Martin

98,7 MHz

Žilina

98,7 MHz

Ružomberok

98,8 MHz

Bratislava

100,3 MHz

Trenčín

100,3 MHz

Rimavská Sobota

102,4 MHz

Prešov

105,2 MHz

Poprad

107,3 MHz

Nitra

88,8 MHz

Rožňava

89,0 MHz

Lučenec

89,1 MHz

Bratislava

89,7 MHz

SITY MEDIA, s.r.o.

Galanta

92,1 MHz

Bratislava 4

92,3 MHz

Bratislava

96,0 MHz

Bratislava

98,5 MHz

Bratislava

107,0 MHz

Stará Turá

96,3 MHz

D. EXPRES. k.s.

Žilina

88,2MHz

Michael Schwarz

Námestovo

88,2MHz

Michalovce

93,9 MHz

Nepridelená

Žarnovica

99,6 MHz

Nepridelená


 

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak