Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 6. 6. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 6. 6. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovensko (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku R. Fico je pripravený podať demisiu v programe Správy RTVS dňa 14. 3. 2018;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Debata na telefón (hosť: Igor Choma, poslanec NR SR a primátor mesta Žilina) dňa 25. 3. 2018;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 7. 4. 2018 odvysielal program ACB MMA 84: Toledo vs. Vegh, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zaradiť reklamné šoty iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok športového podujatia a vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že v uvedenom programe boli umiestnené produkty, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu a pri jeho pokračovaní po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s. r. o. (programová služba Radio One Retro) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 95,9 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s. r. o. (programová služba Rádio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 107,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • uznala za neopodstatnené 18 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj
    - dve sťažnosti na vysielanie programu OTO 18. ročník dňa 17. 3. 2018 (RTVS, Jednotka), v ktorom podľa sťažovateľov odzneli tendenčné politické vyjadrenia a nevhodné sexuálne narážky.


Všetky uznesenia prijaté dňa 6. 5. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.        
hovorkyňa                
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak