Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 21. 3. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 3. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – 3 319 eur  vysielateľovi Rozhlasu a televízie Slovenska (Jednotka) za porušenie § 18b ods. 2 ZVR (multimodálny prístup – označovanie programov v prehľade programov v periodickej tlači), ku ktorému došlo  v dňoch 20. a 21. 6. 2017 v súvislosti s vysielaním programu Prípady 1. oddelenia sprevádzaného hlasovým komentovaním pre nevidiacich;
  • uložila sankciu – 1 659 eur vysielateľovi K T R, s.r.o. (programová služba HEMEU) za porušenie § 15a ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo tým, že od 24. do 30. 9. 2017 vysielal bez udelenej licencie;
  • uložila sankciu – 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 30. 9. 2017 odvysielal upútavku na program Take me out, ktorá nebola označená rovnakým grafickým symbolom vekovej vhodnosti po celý čas jej trvania;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. (programová služba Rádio Roma) za porušenie §  68 ods. 7 písm. a)  ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 28. 9. 2017 a 30. 1. 2018 nevyužíval frekvenciu 99,4 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Ľ. Kosík vraj má relevantné informácie v programe Správy RTVS dňa 11. 1. 2018;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízie Slovenska (Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním upútaviek na programy Inšpektor Max, Sváko Ragan, Kohút na víne a Silná zostava dňa 14. 1. 2018, pričom nezabezpečil správne označenie každej z nich v zmysle JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (štátny jazyk) v súvislosti vysielaním programu Strašidelný dom dňa 21. 1. 2018 s českým dabingom;
  • začala správne konanie voči spoločnosti Kinet Inštal s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním televízneho vysielania v meste Nováky bez udelenej licencie.;
  • uznala za neopodstatnené 12 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 3. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.            
hovorkyňa                             
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03    
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak