Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 7. 2. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 2. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – 20 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 28. 7.2017 o cca 7:22 hod odvysielal program Aféry označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, sexuálne scény resp. sexuálne správanie a slovnú agresivitu resp. expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a dňa 3. 8. 2017 o cca 7:35 hod odvysielal program Aféry označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, vulgárne a obscénne gestá a sexuálne scény resp. sexuálne správanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;  
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS a WAU) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR a § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 5. 6. 2017 program Divoké kone a dňa 14. 6. 2017 programy Panelák a Súdna sieň s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 8. 12. 2017 o cca 16:53 hod odvysielal program Tri sestry označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o./KISS rádio s.r.o. (programová služba Rádio KISS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac október 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac november 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi WINTER média, a.s. (programová služba Rádio Piešťany) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac november 2017;
  • uznala za neopodstatnené 8 sťažností.


Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 2. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.        
hovorkyňa                                 
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03        
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak