Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 24. 1. 2018


Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 1. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 14. 7. 2017 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Najnebezpečnejšie letiská zobrazujúci osobnú tragédiu - úmrtie ženy bez predchádzajúceho slovného upozornenia;
  • uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu X Factor zo dňa 5. 8. 2017;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (programová služba Bardejovská televízia BTV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 4. a 5. 9. 2017;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (programová služba TV Poprad) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 7. a 8. 9. 2017;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Štrba, s.r.o. (programová služba Obecné televízne vysielanie Štrba) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 3. 9. 2017 nevysielal, čím došlo k porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou a za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 24. 9. 2017 v čase od cca 18:27 do 18:40 hod. počas vysielania programu Magazín Prešovského samosprávneho kraja neoznačil na obrazovke svoju programovú službu logom;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Televízia Turiec, s.r.o. (programová služba Televízia Turiec (TVT)) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo dňa 14. 6. 2017 tým, že v programe Správy odvysielal príspevok Univerzitná nemocnica ponúka novú službu obsahujúci informácie o lekárni prevádzkovanej v Univerzitnej nemocnici Martin;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 5. 11. 2017 o cca 20:38 hod. odvysielal program Päťdesiat odtieňov sivej, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku o parlamentných voľbách v Českej republike v programe Správy RTVS dňa 20. 10. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e)  ZVR (používanie štátneho jazyka), ku ktorému došlo tým, že dňa 1. 11. 2017 odvysielal program Posledný jednorožec s českým dabingom;
  • uznala za neopodstatnené 8 sťažností resp. ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 1. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.       
hovorkyňa                                 
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
 tel.: +421 2 20 90 65 03      
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak