Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 6. 12. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 12. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – 4 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 29. 5. 2017, keď v rámci programu Góly, body, sekundy odvysielal informácie o produkte zdravej výživy D-One;
  • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi retransmisie Regio TV, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 6. 6. 2017 poskytoval retransmisiu televíznych programových služieb JOJ HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, M1 HD, M2 HD, Duna TV HD, TV2, RTL II, Viasat 3, RTL 2, VOX, Super RTL, n-tv, Travel Channel, Food Network HD, Fine Living Network HD, Fishing and Hunting a rozhlasových programových služieb EXPRES, Rádio Košice, EUROPA 2 bez súhlasu pôvodných vysielateľov;
  • uložila sa sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Patria) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Hangadó (Zvuk-art) dňa 18. 4. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s r.o. (TV JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Nechcú dotované bane – Prievidza v programe Noviny dňa 18. 9. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Take me out dňa 30. 9. 2017 o cca 15:17 hod.;
  • uznala za neopodstatnené 10 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj:

•    sťažnosť na vysielanie programu Inkognito dňa 25. 9. 2017, v ktorej podľa sťažovateľa odzneli nemiestne vtipy týkajúce sa Matky Terezy (MAC TV, s. .r. o., TV JOJ) ,
•    sťažnosti na vysielane reklamných spotov Heureka, ktoré sú podľa sťažovateľov nevkusné a ponižujúce (spot „Bábätko“) a nevhodné na vysielanie pred 22. hodinou („Posteľ“) (MAC TV, s.r.o., JOJ).

Všetky uznesenia prijaté dňa 6. 12. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.         
hovorkyňa                             
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03        
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak