Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 22. 11. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 11. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo tým, že dňa 18. 6. 2017 odvysielal Labyrint: Útek v trvaní cca 146 minút a 18 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), ktorý päťkrát prerušil zaradením reklamy;
  • uložila sa sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA, DAJTO) za porušenie § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Špecialista dňa 13. 3. 2017 a programu Tango a Cash dňa 2. 5. 2017 a sankciu – pokutu 500 eur za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania uvedených programov;
  • uložila sa sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Nebezpečné známosti v dňoch 2. a 3. 4. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. (programová služba Rádio Roma) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,4 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba RADIO ONE ROCK) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 88,9 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým,  že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac júl 2017;  
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým,  že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl, august a september 2017;  
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MÉDIA MODRA, s.r.o. (programová služba Rádio Modra) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým,  že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl, august a september 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o. (programová služba Rádio SiTy) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým,  že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac júl 2017;
  • uznala za neopodstatnené 6 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj:

•    sťažnosť na vysielanie programu Zlaté časy dňa 21. 9. 2017, ktorá bola podľa sťažovateľa nevhodná pre detského diváka, pretože v nej bola zobrazená nahota (RTVS, Jednotka) ,
•    sťažnosť na vysielane programu Take Me Out dňa 5. 9. 2017, ktorý je podľa sťažovateľa vulgárny a nevkusný a mal by byť do vysielania zaradený po 23. hodine (MAC TV, s.r.o., JOJ);
•    sťažnosť na vysielanie programu Take Me Out, ktorého názov podľa sťažovateľa nie je v súlade so zákonom o štátnom jazyku.

Všetky uznesenia prijaté dňa 22. 11. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.         
hovorkyňa                             
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03        
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak