Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 27. 9. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 9. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu







Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu



 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorej došlo dňa 23. 3. 2017 v súvislosti s odvysielaním programu Inkognito;
 • uložila sankciu – pokutu 1 300 eur vysielateľovi CREATV spol. s r.o. (programová služba KOŠICE: DNES/NAŠA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (povinnosť vysielať v súlade s udelenou licenciou) a § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (povinnosť doručiť Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania) v súvislosti s vysielaním dňa 6. 2. 2017 a sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 39a ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 6. 2. 2017 o cca 18:03, 20:03 a 22:03 hod odvysielal program s umiestnenými produktmi bez príslušného označenia na konci programu;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam), ku ktorému došlo dňa 1. 1. 2017 v súvislosti s vysielaním programov Návštevníci a Návštevníci 2;
 • uložila sankciu – pokutu 99 eur vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.S.M. group s.r.o. (programová služba Rocková republika) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba SKY RADIO) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za február 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za február 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi BP Media, s.r.o. (programová služba RÁDIO YES) za porušenie § 28 ods. 4 ZVR, ku ktorému došlo tým, že vo februári a marci 2017 nevyhradil z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Aféry dňa 28. 7. 2017 o cca 7:22 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • uznala za neopodstatnené 5 sťažností resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 27. 9. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.        
hovorkyňa                    
Rada pre vysielanie a retransmisiu   
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: lucia.jelcova@rvr.sk            







 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak