Tlačová správa: Riaditeľa Kancelárie Rady zvolili v Bruseli za podpredsedu ERGA (30. 11. 2016)

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu bol včera na plenárnom zasadnutí ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) v Bruseli zvolený za podpredsedu ERGA. „Výsledok voľby považujem za ocenenie našej dlhoročnej práce, prejav dôvery spolupracovníkov a veľký úspech Slovenska, ale predovšetkým ho vnímam ako zodpovednú úlohu pokračovať v našich medzinárodných aktivitách,“ zhodnotil Ľ. Kukliš. Zástupcovia slovenského regulátora sú v európskom priestore dlhodobo lídrom v problematike ochrany maloletých pred nežiaducimi mediálnymi účinkami. V roku 2016 bol riaditeľ Kancelárie Rady poverený vedením medzinárodného tímu pracovnej skupiny ERGA zriadeného s cieľom sumarizovať a vyhodnocovať poznatky o ochrane maloletých v celoeurópskom kontexte. „Zvolenie za podpredsedu pre mňa znamená vyjadrenie spokojnosti predstaviteľov ERGA s našim doterajším pôsobením a záväzok ďalej ho skvalitňovať,“ doplnil Ľ. Kukliš.

ERGA je poradným orgánom Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorý združuje vrcholných predstaviteľov regulačných orgánov zo všetkých členských štátov EÚ. Európskej komisii radí ERGA najmä v otázkach súvisiacich s implementáciou smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá prechádza procesom revízie, ale aj v iných témach z oblasti AVMS v rozsahu kompetencií Európskej komisie. Zároveň vytvára platformu pre vzájomnú spoluprácu európskych mediálnych regulátorov a výmenu ich pozitívnych skúseností a poznatkov z regulačnej praxe.

Na včerajšom plenárnom zasadnutí si ERGA zvolila tiež nového predsedu, ktorým sa opätovne stala predsedníčka holandského regulačného orgánu (Commissariaat voor de Media) Madeleine de Cock Buning. Na pozíciu podpredsedu bol popri riaditeľovi Kancelárie slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený aj podpredseda chorvátskeho regulačného úradu (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) Damir Hajduk.
 
Viac informácií o postavení a činnosti ERGA je dostupných na webových stránkach: http://erga-online.eu/, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-regulators.
    
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak