Tlačová správa: V súvislosti s kvótami na slovenskú hudbu začala Rada päť konaní (30. 9. 2016)

Rada pre vysielane a retransmisiu začala päť správnych konaní voči rozhlasovým vysielateľom, ktorí sa mohli dopustiť porušenia zákonných povinností v súvislosti s podielom slovenských hudobných diel vo vysielaní. V troch prípadoch ide o nedodržanie podielu nových slovenských diel, v dvoch prípadoch vysielatelia neviedli resp. nezaslali Rade požadovanú štatistiku odosielaných programov.       
 
Povinnosť viesť a zasielať Rade štatistiku o odvysielaných slovenských hudobných dielach majú všetci rozhlasoví vysielatelia, okrem tých, ktorým Rada schválila výnimku znižujúcu povinný podiel slovenských resp. nových slovenských hudobných diel na nulu. Monitorovanie dodržiavania povinnosti sa tak týka 35 rozhlasových okruhov. Nová zákonná úprava je účinná od apríla tohto roka, a keďže jej dodržiavanie Rada vyhodnocuje štvrťročne, päť začatých správnych konaní je vôbec prvými v súvislosti s kvótami na slovenskú hudbu. Zo zaslaných štatistík za mesiace apríl, máj a jún 2016 vyplýva, že stanovený podiel nových slovenských hudobných diel nebol dodržaný vo vysielaní programových okruhov Rádio Piešťany (WINTER média, a.s.), RADIO PLUS (JOLIN, s.r.o.) a Rádio Regina (Rozhlas a televízia Slovensko), pre ktorý verejnoprávny vysielateľ neúspešne žiadal o udelenie výnimky. Štatistiku s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za uvedené tri mesiace Rade nezaslali vysielatelia programových služieb RÁDIO KISS (RÁDIO KISS s.r.o.) a Šláger Rádio (Marián Dokupil – Doko Media).      

Podľa platnej právnej úpravy vysielatelia s licenciou musia slovenským dielam vyhradiť najmenej 20 percent, verejnoprávny rozhlas 30 percent času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac. Nové hudobné diela, teda nie staršie ako 5 rokov, musia tvoriť najmenej pätinu vysielaných slovenských hudobných diel. „Rada zohľadnila, že ide o novú povinnosť, preto nepristúpila rovno k sankcionovaniu, ale  vysielateľom, niektorým aj opakovane, písomne pripomenula, aby viedli a zasielali štatistiky, ako to ukladá zákon. Dodržiavanie povinnosti sme zatiaľ vyhodnocovali len na základe zaslaných štatistík. V prípade niekoľkých vysielateľov Rada za dodržanie kvóty považovala aj podiel tesne nižší ako 20 percent, keďže išlo o rozdiel iba v desatinách percenta, ktorý by v prípade konkrétneho rádia znamenal niekoľko sekúnd pesničky“, priblížil vyhodnocovanie držiavania kvót predseda Rady, prof. Miloš Mistrík.  

 Za nedodržanie povinností súvisiacich s kvótami zákon ukladá sankciu vo forme pokuty v rozpätí od 99 eur do 1 659 eur. Podľa zákona sa má od januára 2017 podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní  zvýšiť na 25 percent času v prípade komerčných rádií a 35 percent času v prípade okruhov verejnoprávneho vysielateľa. Do stanoveného podielu za jednotlivé kalendárne mesiace sa zarátavajú len hudobné diela odvysielané v čase od 6. do 24. hodiny.



Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk



 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak