Tlačová správa: Rada vyhovela desiatim žiadostiam rádií o výnimky na kvóty pre slovenské hudobné diela (12. 4. 2016)

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes rozhodla o všetkých žiadostiach, ktoré jej v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel doručili rozhlasoví vysielatelia. So žiadosťou o výnimku sa na Radu obrátili dvanásti vysielatelia komerčných rádií aj verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý žiadal o udelenie výnimky pre štyri programové okruhy.  

V prípade trinástich rádií vysielatelia žiadali o výnimku pre kvóty na slovenskú hudbu aj podiely novej hudby, v troch prípadoch Radu požiadali len o udelenie výnimky z povinnosti hrať nové slovenské hudobné diela. Rada úplne alebo čiastočne vyhovela desiatim žiadostiam; šesť žiadostí zamietla. Popri vysielateľoch, ktorí Radu o výnimky vôbec nepožiadali, tak budú musieť zákonom stanovený podiel slovenských diel dodržiavať aj rádia EXPRES, FUN RADIO, Europa 2, Rádio One a Rádio Košice, ktorých vysielatelia Radu žiadali o plošnú výnimku, aj Rádio Regina, ktorého požiadavke na výnimku z podielu nových hudobných diel Rada nevyhovela.

Čiastočne Rada vyhovela žiadostiam vysielateľov rozhlasových okruhov Radio One Retro a Rádio Vlna, na ktorých sa nebude vzťahovať povinnosť hrať nové slovenské diela.    Žiadostiam vysielateľov Rádio Anténa Rock, Rocková republika, Radio One Rock, ALIGATHOR – CLASSIC ROCK RADIO, Rádio Devín a Rádio Patria Rada vyhovela v plnom rozsahu, preto nebudú musieť vo svojom vysielaní vyhradiť stanovený podiel slovenským ani novým hudobným dielam. Vysielatelia Rádia Best FM a Rádia Pyramída požadovali len úľavu z povinnosti týkajúcej sa nových slovenských hudobných diel; ich žiadostiam Rada tiež vyhovela.   

Výnimky Rada udelila na obmedzenú dobu do 31. decembra 2016.

Prehľad rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach a udelených výnimkách

Žiadateľ Slovenské diela Nové slovenské diela
Rádio Anténa Rock GES Slovakia, s.r.o. udelená výnimka udelená výnimka
Rocková republika C.S.M. group s.r.o. udelená výnimka udelená výnimka
Radio One Rock RADIO ONE ROCK, s.r.o. udelená výnimka udelená výnimka
ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO RADIO    Radio ON s.r.o. udelená výnimka udelená výnimka
Rádio Devín RTVS udelená výnimka udelená výnimka
Rádio Patria RTVS udelená výnimka udelená výnimka
Rádio Pyramída RTVS nepožiadal    udelená výnimka
Rádio Best FM Best FM Media spol. s r.o. nepožiadal udelená výnimka
Radio One Retro RADIO ROCK, s.r.o. žiadosť zamietnutá udelená výnimka
Rádio Vlna CORPORATE LEGAL, s. r. o. žiadosť zamietnutá udelená výnimka
EXPRES D.EXPRES, k.s. žiadosť zamietnutá žiadosť zamietnutá
FUN RADIO RADIO, a.s. žiadosť zamietnutá žiadosť zamietnutá
Europa 2 EUROPA 2, a.s. žiadosť zamietnutá žiadosť zamietnutá
Rádio One RADIO ONE, s.r.o. žiadosť zamietnutá žiadosť zamietnutá
Rádio Košice Marek Petráš žiadosť zamietnutá žiadosť zamietnutá
Rádio Regina RTVS nepožiadal žiadosť zamietnutá
 
Povinnosť hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel a nových hudobných diel vyplýva vysielateľom zo zákona o vysielaní a retransmisie od 1. apríla 2016. Vysielatelia  s licenciou musia v súčasnosti slovenským dielam vyhradiť najmenej 20 percent, verejnoprávny rozhlas 30 percent času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac. Od januára 2017 sa kvóta zvyšuje na 25 percent času v prípade komerčných rádií a 35 percent času v prípade okruhov verejnoprávneho vysielateľa. Do stanoveného podielu za jednotlivé kalendárne mesiace sa zarátavajú len hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6. do 24. hodiny. Najmenej pätinu vysielaných slovenských hudobných diel musia tvoriť nové hudobné diela, teda nie staršie ako 5 rokov.
 

    
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak