Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 12. 1. 2016

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 1. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Humenská televízia s.r.o. (programová služba Humenská televízia (HNTV)) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 24. 6. 2015 v čase od 18:00  do 21:00 hod;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Stream s.r.o. (programová služba tv Piešťany) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 9. 6. 2015;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 18b ods. 1 ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s tým, že dňa 9. 7. 2015 odvysielal program Súdna sieň so skrytými titulkami, ktoré z časového a obsahového hľadiska nekorešpondovali s dejom vysielaného programu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 29. 10. 2015 odvysielaním príspevku Kórejci stavajú načierno v programe Televízne noviny;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 10. 11. 2015 odvysielaním príspevku Gorila po rokoch v programe Televízne noviny;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo v dňoch 21. – 24. 10. 2015 vysielaním programov Akčná výhra;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 10. 2015 odvysielal upútavku na program Mongol – Džingischán, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu znázorňujúce scény násilia;
  • uznala za neopodstatnené 4 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj

•    sťažnosti na vysielanie príspevkov Konské jatky na Spiši dňa 23. 10. 2015 a Sezóna odrezaných prstov dňa 27. 10. 205 v programe Televízne noviny, ktoré podľa sťažovateľov obsahovali nevhodné zábery, na ktoré mali byť diváci upozornení (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA).


Všetky uznesenia prijaté dňa 12. 1. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak