Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 24. 11. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 11. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 31. 5. 2015 odvysielaním komunikátov označujúci za sponzora programu Počasie spoločnosť SLOVLAK Košeca, a.s., ktoré naplnili definíciu reklamy, čím zároveň došlo k porušeniu § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), pretože v uvedený deň v čase od 20:00 do 21:00 hod vysielateľ odvysielal reklamné šoty v časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 3. 9. 2015 odvysielaním príspevku Chybne vyrátané poistné zostane bez trestu v programe Rádiožurnál a dňa 18. 9. 2015 príspevku Význam a funkcie colnej správy v programe Správy;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 17. 9. 2015 odvysielaním programu Akčná výhra;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba SENZI) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR súvislosti s tým, že dňa 30. 9. 2015 v čase od 13:00 do 17:00 hod mohol vysielať v rozpore s udelenou licenciou;
  • uznala za neopodstatnené 3 sťažnosti resp. ich časti, medzi nimi aj

•    sťažnosť na vysielanie programu Farma dňa 5. 10. 2015, ktorý bol podľa sťažovateľa nevhodný, pretože zobrazoval zranenie súťažiacej (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
•    sťažnosť na vysielanie reklamy na VÚB Banku, ktorá podľa sťažovateľa ohrozuje deti, pretože zobrazuje, ako si protagonistka spotu pichne maketu noža do brucha (MAC TV s r.o., JOJ, JOJ Plus).


Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 11. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak