Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 14. 4. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 14. 4. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo tým, že dňa 21. 9. 2014 odvysielal v čase od 20:00 do 21:00 hod dva komunikáty propagujúce koncert Kylie Minoque a v čase od 21:00 do 22:00 hod dva komunikáty propagujúce koncert Richarda Müllera a skupiny Fragile, ktoré naplnili definíciu reklamy, a preto navýšili celkový povolený 12-minútový časový rozsah reklamy o cca 30 sekúnd;
  • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 28. 11. 2011 odvysielal bezprostredne po programe Farmár hľadá ženu a dňa 31. 10. 2011 pred, počas a po programe Farmár hľadá ženu komunikáty propagujúce traktor Zetor Forterra 135 (vrátené z NS SR);
  • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 12. 11. 2014 v čase o cca 17:52 hod odvysielal program Chlapi neplačú, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval scény s detailným a naturalistickým zobrazením násilných aktov,  násilie na živých bytostiach a zobrazoval krutú násilnú smrť človeka bez pocitov ľútosti, preto mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Aféry zo dňa 16. 10. 2014;
  • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Mestská televízia Trnava, s.r.o. (programová služba Mestská televízia Trnava) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 26. 5. 2014 v čase od cca 09:00 do 15:00 hod a dňa 2. 6. 2014 v čase od cca 09:00 do 15:00 hod neoznačil na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časová opona) v súvislosti s tým, že dňa 16. 6. 2014 v čase cca o 15:00 hod odvysielal program Topmjuzik, ktorý obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, preto mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a odvysielaný medzi 20:00 a 06:00 hod, za porušenie § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) tým, že uvedenom programe došlo k podpore hudobného festivalu Topfest a za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s tým, že dňa 16. 6. 2014 odvysielal program Bezbúdovci bez zreteľného označenia sponzora na začiatku a konci programu;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Hlohovská televízia, s.r.o. (programová služba HCT) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 14. 8. 2014 odvysielaním  príspevku informujúcom o aktivitách občianskej iniciatívy Aliancia za rodinu v programe Noviny s vyjadreniami len jedného názorového spektra;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevkov Angela Merkelová odmietla vojnu a Na východe Ukrajiny pokračujú tvrdé boje dňa 10. 2. 2015 v programe Noviny;
  • uznala za neopodstatnené 11 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj

•    sťažnosť na jednostranné informácie – vyjadrenie ombudsmanky ohľadom referenda v programe Rádiožurnál dňa 22. 1. 2015 (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS),
•    sťažnosť na program Popoludnie so Sajfom dňa 22. 1. 2015, ktorého moderátor  podľa sťažovateľa kritizoval kresťanov, zastával sa homosexuálov a ako prostriedok zábavy používal narážky na sex a dvojzmyselné reči (programová služba Fun Radio, vysielateľ RÁDIO, a.s.),
•    sťažnosť na nevyváženosť a tendenčnosť príspevkov týkajúcich sa referenda v programe Rádiožurnál dňa 30. 1. 2015 (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS),
•    sťažnosť na program Kresťanská nedeľa odvysielaný dňa 1. 2. 2015, ktorý mal podľa sťažovateľa prezentovať nenávistný obsah (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS),
•    sťažnosť na neobjektívnosť a jednostrannosť príspevku V Minsku sa začal summit o Ukrajine odvysielanom dňa 11. 2. 2015 v programe Správy RTVS (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS).


Všetky uznesenia prijaté dňa 14. 4. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak