Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 16. 12. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby BetX TV spoločnosti JUNIOR GAME spol. s r.o., Bratislava;
  • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV REGION Záhorie spoločnosti TV REGION spol. s r.o.;
  • uložila sankciu – pokutu 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4  ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s tým, že dňa 15. 4. 2014 odvysielal komunikát Sexy výhra, ktorý neobsahoval jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, keďže inštrukcie moderátorky k riešeniu zadania boli v rozpore s výsledkom zverejneným v závere hry a v dňoch 15. a 16. 4. 2014 odvysielal komunikát Sexy výhra, ktorý obsahoval zavádzajúce informácie o volaní do súťaže;
  • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 3. 6. 2014 v čase o cca 17:28 hod odvysielal program Reflex označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval scény zobrazujúce „sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré je prezentované ako forma zábavy“ a mal byť preto označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že neviedol štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za mesiace apríl a máj 2014 a nedoručil ju v stanovenej lehote Rade;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že neviedol štatistiku o odvysielanom programe programových služieb JOJ, JOJ PLUS, WAU vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za mesiace apríl, máj a jún 2014 a nedoručil ju v stanovenej lehote Rade;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Prostitútky okrádajú štát dňa 16. 9. 2014 v programe Správy TA3.

Všetky uznesenia prijaté dňa 16. 12. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak