Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 7. 7. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 7. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – 21 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky) v súvislosti s vysielaním reklamných šotov na lieky Ibalgin 400, IBALGIN FAST, Pinosol, Panadol Extra, Panadol Novum, Coldrex Max Grip a Coldrex tablety v dňoch 16., 17., 19. 1. a 2. 2. 2014 a za porušenie § 39a ods. 5 písm. d) ZVR (požiadavky na umiesťovanie produktov) v súvislosti s tým, že dňa 17. 1. 2014 odvysielal program Teleráno bez zreteľného informovania verejnosti o umiestňovaní produktov na konci programu;
 • uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky) v súvislosti s vysielaním reklamných šotov na lieky Olynth HA a neo-angin v dňoch 5. 1. a 9. 2. 2014;
 • uložila sankciu – 6 500 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 16. 12. 2013 pred a po programe Dedičstvo odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., dňa 22. 12. 2013 pred a po programe Pád Bieleho domu odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť Alza.sk s. r. o. a pred programom Smrtonosná pasca 2 odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, s.r.o.; za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že piaty 30-minútový úsek programu Pád Bieleho domu dňa 22. 12. 2013 dvakrát prerušil zaradením reklamy a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 16. 12. 2013 v čase 21:00 až 22:00 hod a 22:00 až 23:00 hod a dňa 22. 12. 2013 v čase 20:00 až 21:00 hod a 22:00 až 23:00 hod odvysielal reklamné šoty v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Homosexualita v škole v programe Televízne noviny dňa 2. 2. 2014;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX s r.o. (programová služba TV LUX) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním program Štúdio špeciál dňa 14. 1. 2014 (téma: ústavná ochrana a podpora manželstva);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi KREATIV GA spol. s r.o. (programová služba RTV KREA) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu), ku ktorému došlo v dňoch 15. až 18. 10. 2014 odvysielaním sponzorovaného programu Počasie, pričom sponzorský odkaz spoločnosti Respect bol uvedený len na začiatku a odkaz spoločnosti Eurotrade-SK len na konci programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Nanútený správca v programe Reportéri dňa 24. 4. 2014;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA, AVMS www.markiza.sk) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) a § 19 ods. 1  písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorým došlo odvysielaním príspevkov Masáže počas vyučovania v programe Prvé Televízne noviny a Televízne noviny dňa 20. 3. 2014 a vo veci možného porušenia § 19 ods. 1  písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že na stránke www.markiza.sk v sekcii www.tvnoviny.sk, podsekcia Domáce poskytoval program V obci na východne Slovenska sa učiteľka “mucinkovala” s 9-ročnými deťmi;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. k) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 29. až 31. 5. 2014 neodvysielal oznam o porušení zákona na základe rozhodnutia Rady zo dňa 8. 4. 2014;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s. r. o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania programov Téma dňa v dňoch 20. až 22. 5. 2014;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy) v súvislosti s vysielaním komunikátu Sexy výhra 16. 4. 2014;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, s. r. o. (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy) v súvislosti s vysielaním komunikátu Eurovýhra dňa 24. 5. 2014.


Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 7. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak