Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 11. 2. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11. 2. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.
 • s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním programu Akčná výhra dňa 15. 6. 2013;  
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 500 eur poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. (služba tivi.sk) za porušenie § 19 ods. 1 písm. e) ZVR (zákaz otvorenej alebo skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovania následkov ich užívania), ku ktorému došlo dňa 13. 7. 2012 na internetovej stránke www.cas.sk v sekcii tivi.sk v rubrike Celebrity poskytnutím programu Majk Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, keď ďakoval za rastlinku? (vec vrátená z NS SR);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 100 eur prevádzkovateľovi retransmisie NITRANET, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb TV Nitrička, ČT 24, ČT Sport, PRIMA, Šlágr TV, TV Barrandov, NOVA Cinema, PRIMA Cool, PRIMA Love, NOVA, FANDA, Óčko, Pohoda, Rebel a PRIMA Zoom bez súhlasu pôvodných vysielateľov a zároveň sankciu - upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 60 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že neoznámil Rade zmenu počtu prípojok;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku „HUMENNÉ INCIDENT POČAS NÁVŠTEVY PREZIDENTA“ v programe Veľké noviny dňa 7. 9. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním univerzálneho programu  Televízne noviny dňa 7. 12. 2013, ktorý obsahoval zobrazenia erotických pomôcok vyobrazených výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém, spadajúcich pod klasifikáciu nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 1  ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo vysielaním príspevku Zvrátená zábavka v programe Televízne noviny dňa 21. 11. 2013, ktorý mohol obsahovať zobrazenie hrubého, neopodstatneného násilia;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Obsadili Univerzitu Komenského v programe Noviny o 17.00 a príspevkov Protesty v uliciach a Zásah polície na akademickej pôde v programe Veľké noviny dňa 22. 11. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Teleráno dňa 29. 11. 2013 a možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na  jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania tohto programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním programov Vyvolení – Dom snov a Piráti Karibiku: V neznámych vodách dňa 16. 11. 2013, Vyvolení – Dom snov dňa 30. 11. 2013 a Otec vagabund dňa 7. 12. 2013, ktorým predchádzali resp. ich prerušili komunikáty označujúce sponzorov bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby; za možné porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 16. 11. 2013 počas programu Piráti Karibiku: V neznámych vodách, ktorý v piatom 30-minútovom časovom úseku trvania dvakrát prerušil zaradením reklamy, dňa 30. 11. 2013 prerušil program 12 kôl a dňa 7. 12. 2013 program Veľké preteky zaradením reklamy päťkrát; za možné porušenie § 36 ods. 2  ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 16. 11. 2013 (tri časové úseky), dňa 30. 11. 2013 (dva časové úseky) a dňa 7. 12. 2013 (dva časové úseky) tým, že odvysielal reklamné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 30. 11. 2013 vysielaním komunikátu Akčná výhra;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba FOOOR) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 4. 12. 2013 vysielaním komunikátu Fooormania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) a § 20 ods. 4 (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo v dňoch 26. – 29. 11. 2013 vysielaním komunikátu Sexy výhra.


Všetky uznesenia prijaté dňa 11. 2. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak