Tlačová správa: O voľné rozhlasové frekvencie má záujem jedenásť uchádzačov (29. 10. 2013)

 

O dvadsať voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie, ktoré Rada zaradila do jesenného výberového konania, sa uchádza jedenásť záujemcov: INTERSONIC spol. s r.o., C.S.M. group s.r.o., Best FM Media, spol. s r.o., GES Slovakia, s.r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., RADIO ROCK, s.r.o., RADIO ONE, s.r.o., Rádio LUMEN, spol. s r.o., Marek Petráš, DRV s.r.o. a RÁDIO KISS s.r.o.
 
Najväčší záujem je o frekvenciu 97,0 MHz Michalovce, na ktorej do augusta 2014 vysiela RÁDIO KISS. Popri aktuálnom vysielateľovi sa o frekvenciu uchádzajú ďalší siedmi záujemcovia: C.S.M. group s.r.o., Best FM Media, spol. s r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., RADIO ONE, s.r.o., Rádio LUMEN, spol. s r.o., Marek Petráš a DRV s.r.o. Po jednom záujemcovi majú štyri z novokoordinovaných frekvencií (101,1 MHz Bratislava, 106,4 MHz Čadca,  98,7 MHz Martin a 98,7 MHz Žilina). O každú z ostatných šestnástich frekvencií sa uchádza viacero subjektov. Konkrétnu frekvenciu môže Rada prideliť vždy len jednému záujemcovi o vysielanie.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať, ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.
 
Rozhodnutiu o pridelení jednotlivých frekvencií predchádza verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 18. novembra 2013 od 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

    Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:


  Lokalita   Frekvencia   Žiadateľ Verejné vypočutie
  [MHz]
  BRATISLAVA 4   101.1   INTERSONIC, spol. s r.o.   10:00 hod
  ČADCA   106.4   C.S.M. group s.r.o.  10:15 hod
  KOTEŠOVÁ   90.4   RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  MARTIN   98.7   GES Slovakia, s.r.o.   10:45 hod
  PIEŠŤANY   91.6   RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  TRENČÍN   98.9   RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  ŽARNOVICA   88.1   RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  ŽILINA   98.7   GES Slovakia, s.r.o.   10:45 hod
  Frekvencie nepridelené vo výberovom konaní Jar 2013
  LUČENEC   89.1   C.S.M. group s.r.o.  10:15 hod
  GES Slovakia, s.r.o.   10:45 hod
  RADIO ROCK, s.r.o.   11:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  TREBIŠOV   93,0   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  RADIO ONE, s.r.o.   11:30 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  Frekvencie po vysielateľovi RÁDIO KISS
  DOMAŠA   104,2   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  RADIO ONE, s.r.o.   11:30 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
  KOŠICE   104,5   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  RADIO ONE, s.r.o.  11:30 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.  10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
  LEVOČA   92,6   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  RADIO ONE, s.r.o.   11:30 hod
  Marek Petráš   12:00 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
  MEDZILABORCE   97,8   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  Rádio LUMEN, spol. s r.o.   11:45 hod
  RADIO ONE, s.r.o.   11:30 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
  MICHALOVCE   97,0   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  Rádio LUMEN, spol. s r.o.   11:45 hod
  RADIO ONE, s.r.o.   11:30 hod
  Marek Petráš   12:00 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
  PREŠOV  104,1   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  RADIO ONE, s.r.o.   11:30 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
  PREŠOV-STRÁŽ   90,8   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  RADIO ONE, s.r.o.   11:30 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Marek Petráš   12:00 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
  ROŽŇAVA   89,0   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
  SNINA   95,9   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  Rádio LUMEN, spol. s r.o.   11:45 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
  STROPKOV   97,8   C.S.M. group s.r.o.   10:15 hod
  RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.   11:00 hod
  Rádio LUMEN, spol. s r.o.   11:45 hod
  RADIO ONE, s.r.o.   11:30 hod
  DRV s.r.o.   12:15 hod
  Best FM Media, spol. s r.o.   10:30 hod
  RÁDIO KISS s.r.o.   12:30 hod
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak