Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Rada pre vysielanie sex shop a retransmisiu
Palisády 36
811 06  Bratislava

IČO: 30844151
DIČ: 2020815522
Číslo účtu: 7000088956/8180

Kontakt:
Ing. Peter Báchor, tel. +421 2 20906530, e-mail: office@rvr.sk

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop

Verejné obstarávanie od 1.7.2013

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak