Zákazky s nižšími hodnotami od 1.7.2013

Kritéria vyhľadávania


 

P.č. Predmet zákazky CPV kód Lehota dodania Lehota na predkladanie ponúk Termín zadávania zákazky Prílohy Termín zadania zákazky Miesto dodania
2/2018 Výučba anglického jazyka 80580000-3 - Poskytovanie jazykových kurzov 1. 1. 2019 - 31 .12. 2019 14. 12. 2018 11. 12. 2018 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) Bratislava, Palisády 36
1/2018 Upratovanie administr. priestorov vrátane dodávania čistiaceho, hygien. a dezinfekč. materiálu 90910000-9 - Upratovacie služby 1. 1. 2019 - 31 .12. 2019 14. 12. 2018 11. 12. 2018 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) Bratislava, Palisády 36
4/2017 Výučba anglického jazyka 80580000-3 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 15. 12. 2017 11. 12. 2017 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) Bratislava, Palisády 36
3/2017 Upratovanie administr. priestorov vrátane dodávania čistiaceho, hygien. a dezinfekč. materiálu 90910000-9 - Upratovacie služby 1. 1. 2018 - 31 .12. 2018 15.12.2017 11.12.2017 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) Bratislava, Palisády 36
2/2017 Dodávka motorového vozidla M1 vyššej strednej triedy 34110000-1 – Osobné automobily 15. 12. 2017 18. 10. 2017 19. 10. 2017 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) 19. 10. 2017 Bratislava, Palisády 36
02/2017 Opis predmetu zákazky pre potreby výpočtu predpokl. hodnoty zákazky – osobný automobil 34110000-1 – Osobné automobily 5. 10. 2017 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) október 2017 Bratislava, Palisády 36
01/2017 Upratovacie služby 90910000-9 - Upratovacie služby júl – december 2017 23. 6. 2017 16. 6. 2017 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) júl 2017 Bratislava, Palisády 36
04/2014 Výpočtová technika 30234600-4 (Flash pamäť), 30213000-5 (osobné počítače) do 29.12.2014 do 19.12.2014 22.12.2014 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) 22.12.2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
3/2014 Kopírovacie zariadenie 30121100-4 - Fotokopírovacie stroje do 29.12.2014 do 17.12.2014 18.12.2014 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) 18.12.2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
02/2014 Záznamové zariadenie na monitorovanie vysielania - SW 72263000-9 Implementácia softvéru do 28.11.2014 18.7.2014 11.7.2014 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) august 2014 Dobrovičova 8, Bratislava
01/2014 Záznamové zariadenie na monitorovanie vysielania - HW 51611100-9 – Inštalácia technického vybavenia (hardvér) počítačov do 30.9.2014 18.7.2014 11.7.2014 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) august 2014 Dobrovičova 8, Bratislava
9. Kancelárske potreby a papier 30192000-1, 21125690-8 do 23.12.2013 13.12.2013 10.12.2013 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) 16.12.2013 Dobrovičova 8, Bratislava
8. Kancelárske kreslá 36110000-5 do 31.12.2013 13.12.2013 10.12.2013 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) 16.12.2013 Dobrovičova 8, Bratislava
7. Kávovar, skartátor 29711310-2, 30191400-8 do 17. 12. 2013 6. 12. 2013 3. 12. 2013 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) 9. 12. 2013 Dobrovičova 8, Bratislava
6. Licencie, softvér 30248200-1, 30240000-3 do 17. 12. 2013 6. 12. 2013 3. 12. 2013 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) 9. 12. 2013 Dobrovičova 8, Bratislava
5. Osobné počítače – 6 ks, Notebook – 1 ks 30213000-5, 30213100-6 do 17. 12. 2013 6. 12. 2013 3. 12. 2013 Dokument aplikacie Acrobat Reader (PDF) 9. 12. 2013 Dobrovičova 8, Bratislava
4. Zálohovacie zariadenie 30232100-5 do 31. 12. 2013 26. 11. 2013 21. 11. 2013 Dokument aplikacie MS Word 2. 12. 2013 Dobrovičova 8, Bratislava
3. Kopírovacie zariadenie 30121120-0 do 31. 12. 2013 26. 11. 2013 21. 11. 2013 Dokument aplikacie MS Word 2. 12. 2013 Dobrovičova 8, Bratislava
2. Server 30260000-9 do 31. 12. 2013 22. 11. 2013 13. 11. 2013 Dokument aplikacie MS Word 29. 11. 2013 Dobrovičova 8, Bratislava
1. Intranet RVR 30250000-6 do 31. 12. 2013 8. 11. 2013 4. 11. 2013 Dokument aplikacie MS Word 29. 11. 2013 Dobrovičova 8, Bratislava

Nájdených zákazok: 20 | Zobrazené: 1 - 20

1
 

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak