Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 2. 7. 2013

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 2. 7. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby SENZI spoločnosti MAC TV s.r.o.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby my.JOBBER.TV spoločnosti Lugera Holding, s. r. o.;
 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Info TV spoločnosti TES Media, s.r.o.;
 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby eM-TV spoločnosti PROGRES -TS, s.r.o.;
 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Žilinská televízia FENIX spoločnosti Lotos Plus, s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby 3M media spoločnosti 3M media, s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby NTV Nesvady spoločnosti NTV Nesvady, s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Info kanál Komjatice spoločnosti Káblová televízia Komjatice s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov Geronimo a Pasca v džungli dňa 27. 1. 2013 a Nevyslovená pravda dňa 7. 2. 2013 a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že v čase od 16:00 do 17:00 hod odvysielal telenákupné šoty a reklamné bloky v celkovom časovom rozsahu 18 minút a 35 sekúnd, teda o 6 minút a 35 sekúnd dlhšom ako povolených 12 minút;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Bučkovci – Slnko, seno, dedina dňa 14. 1. 2013, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do práva na súkromie účinkujúcich v programe označených ako Jánovi rodičia;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s tým, že dňa 25. 1. 2013  odvysielal v rámci programu Stroskotanec o cca 15:12 hod reklamný blok, ktorého priemerná hladina intenzity zvuku bola o 17,4 dB vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného pred ním;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Experti zo dňa 4. 2. 2013, Kuriér zo dňa 6. 2. 2013, Dr. Dolittle zo dňa 10. 2. 2013 a súvislý záznam vysielania zo dňa 10. 2. 2013 v čase od 19:50 do 23:10 hod (spolu štyri záznamy);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 3. 3. 2013 o cca 16:48 hod odvysielal program Prípad na vidieku, ktorý nesprávne klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, dňa 15. 12. 2012 odvysielal v programe Správy TA3 príspevok Dva roky bez elektriny, v ktorom boli prezentované jednostranné a neúplné informácie o prípade rodiny Kollárikovej, pričom stanovisko dotknutej strany nebolo v príspevku sprostredkované;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, dňa 29. 1. 2013 o cca 18:30 hod odvysielal v programe Hlavné správy príspevok Poslanecký prieskum nebude, v ktorom boli prezentované jednostranné, neúplné a nezrozumiteľné informácie ohľadne vyjadrenia Daniela Lipšica na adresu riaditeľa žilinskej nemocnice, pričom stanovisko dotknutej strany nebolo v príspevku sprostredkované;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 10. 4. 2013 odvysielaním príspevku NA STOPE – Ďalšie týrané deti! v programe Noviny a dňa 11. 4. 2013 príspevku VÁŽNE PODOZRENIE – Chyby v systéme ochrany detí v rámci programu Noviny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 7. 5. 2013 odvysielaním príspevku Tepelné hospodárstvo v Liptovskom Mikuláši v programe Rádiožurnál;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o.  (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 4. 4. 2013 odvysielaním príspevku Obrovské peniaze na zlých účtoch v programe Televízne noviny a príspevku Obrovské peniaze (No na zlých účtoch) v programe Nočné televízne noviny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi TV LUX (programová služba TV LUX) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 22. 4. 2013 vysielaním programu U Nikodéma;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 písm. b) ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo dňa 13. 4. 2013 v rámci programu Test magazín;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 4. 5. 2013 v čase od 9:00 do 10:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o.  (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 28. 5. 2013 o cca 20:56 a 21:23 hod odvysielal upútavku na program Modré z neba, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 27. 4. 2013 odvysielal program Ty schudni a ty priber!, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 9:20 do 9:40 hod a zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 17:50 do 22:10 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 9:20 do 9:40 hod a zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 17:50 do 22:10 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov Noviny zo dňa 16. 3., 8. a 10. 4. 2013, Panelák zo dňa 5. 4. 2013, Súdna sieň zo dňa 12. 4. 2013, Titanic (dve časti) zo dňa 14. 4. 2013, KRIMI zo dňa 16. 4. 2013, Geissenovci – Ťažký život milionárov zo dňa 20. 4. 2013, Ty schudni a ty priber! zo dňa 27. 4. 2013, Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina zo dňa 29. 4. 2013, X-men 2 zo dňa 4. 5. 2013, súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 19:55 do 23:05 hod, zo dňa 2. 5. 2013 v čase od 08:55 do 14:05 hod a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 16. 4. 2013 v čase od 16:15 do 16:30 hod a zo dňa 29. 4. 2013 v čase od 15:35 do 15:50 hod (spolu 15 záznamov);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 18 ods. 3 písm. c) (povinnosť zabezpečiť multimodálny prístup) a § 18b ods. 1 ZVR (povinnosť zreteľne označiť programy s multimodálnym prístupom) v súvislosti s vysielaním v januári 2013.


Všetky uznesenia prijaté dňa 2. 7. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak