Programové typy, programy vo verejnom záujme (právny rámec, definície, špecifikácia, metodika výpočtu)

Schválené na zasadnutí Rady dňa 21.10.2008


Podľa zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a zákona č.220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní Rozhodnutie o udelení licencie má okrem iných náležitostí obsahovať aj podiely programových typov a podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme. Tieto údaje sú preto aj súčasťou formulára Žiadosti o licenciu, ktorý musí žiadateľ vyplniť (§ 46 ods.1 písm.j) a k) zákona č.308/2000 Z.z., § 27 ods. (7) písm.g) a h) zákona č.220/2007 Z.z.).
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak