Súhrnná správa - zákazky s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2011

 

 Por. číslo Hodnota zákazky
Predmet zákazky
 Úspešný uchádzač
 1. 3.120,00 EUR Správa o stave vysielania za
r. 2010
 IMAGO DESIGN s.r.o.
 2. 2.920,00 EUR Znalecký posudok Bratislavská akademická spoločnosť, n.o.
 3. 1.310,31 EUR ASPI UPG-CD-1M-klient/server IURA EDITION spol.s r.o.
4. 
 1.296,00 EUR
 Klimatizačné zariadenie SZABO Roman
5.
 2.316,00 EUR Notebook 3 ks IN DESIGN SLOVENSKO, s.r.o.
6.
 3.959,60 EUR
 Stravné poukážky + poplatok za službu Edenred Slovakia s.r.o.
7.
 9.533,40 EUR
 Prevádzkové náklady M.D.M. Slovakia s.r.o.

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak