Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 26.01.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  26.1.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1659 eur Július Pereszlényi-Servis TV-Video, za vysielanie televíznej programovej služby bez oprávnenia;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby Štúrovská televízia fyzickej osobe – podnikateľovi Július Pereszlényi-Servis TV-Video, Štúrovo;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie IMAFEX spol. s r.o., Liptovský Mikuláš z dôvodu  možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) ZVR v súvislosti s neprevádzkovaním retransmisie v súlade s registráciou;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie GAYA, s.r.o., Martin z dôvodu  možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) ZVR v súvislosti s neprevádzkovaním retransmisie v súlade s registráciou;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie DSI DATA s.r.o., Námestovo z dôvodu  možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) ZVR v súvislosti s neprevádzkovaním retransmisie v súlade s registráciou;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie ANTIK computers and communications s.r.o., Košice z dôvodu možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) v súvislosti s možným poskytovaním programovej služby Prima bez súhlasu vysielateľa;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Slovak Telecom, a.s. z dôvodu možného porušenia § 17 ods. 1 písm. b) ZVR (povinnosť must carry) v súvislosti s možným nezabezpečením povinnosti vyhradiť v základnej programovej ponuke jeden kanál na lokálne vysielanie;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona – Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o piešťanskom rehabilitačnom centre v rámci programu Slovensko Dnes z dňa 12.11.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 39 ods. 4 ZVR (objektívnosť spravodajstva, zákaz sponzorovania programu politickej publicistiky)  v súvislosti s odvysielaním programu Lampa z dňa 16.11.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Voderady kritizujú rekonštrukciu miestnej cesty v rámci programu Hlavné správy z dňa 9.11.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Voderadčania žiadajú odškodnenie  v rámci programu Hlavné správy z dňa 10.11.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR  (nenáležitá podpora sponzora programu) v súvislosti s odvysielaním programu Panelák z dňa 26.11.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti TV Poprad s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (zákaz volebnej kampane počas moratória) v súvislosti s odvysielaním príspevku Denný stacionár v rámci programu Aktuality a  odvysielaním videotextovej písanej správy o dennom stacionári vo Svite z dní 12. a 13.11.2009;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3400 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých – nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Trhni si! z dňa 28.8.2009;
 • poverila predsedu Rady zaslaním listu ministrovi kultúry so žiadosťou preskúmať možnosť opätovného zaradenia  časovej  opony pre programy nevhodné pre maloletých do 15 rokov do Jednotného systému označovania.

Ostatné prijaté uznesenia budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak