Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 12.01.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  12.1.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • udelila licenciu na televízne digitálne celoplošné vysielanie programovej služby TV MARKÍZA spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.;

  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (obmedzenia v prerušovaní programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním programu Jeden deň nestačí z dňa 31.10.2009;

  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (zákaz volebnej kampane počas moratória) v súvislosti s odvysielaním príspevku Ružinovský mrakodrap v rámci programu Dnes z dňa 13.11.2009;

  • uložila sankciu upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zrazené kamióny v rámci programu KRIMI Noviny z dňa 25.8.2009;

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 16 600 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti)  v súvislosti s odvysielaním príspevku Sexuálny škandál na fare v rámci programu Televízne noviny z dňa 14.9.2009;

  • uložila sankciu upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR  (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Jazykový zákon v rámci programu Rádiožurnál z dňa 1.9.2009;

  • uložila sankciu – pokutu v súhrnnej výške 3990 eur spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava z dôvodu porušenia § 20 ods. 3 a 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Webmaster z dňa 26.9.2009.


 
Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 12.1.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

 

 

 

  Ľuboš Kukliš

  Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak