Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 22.12.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  22.12.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na televízne digitálne celoplošné vysielanie programovej služby TA 3 spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava;

 • udelila licenciu na televízne digitálne celoplošné vysielanie programovej služby JOJ spoločnosti MAC TV s.r.o. Bratislava;

 • udelila licenciu na televízne digitálne celoplošné vysielanie programovej služby JOJ PLUS  spoločnosti MAC TV s.r.o. Bratislava;

 • udelila licenciu na televízne digitálne celoplošné vysielanie programovej služby TV Karpaty, s.r.o., Piešťany;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona – Slovenská televízia vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a pluralita názorov v rámci vysielanej programovej služby) v súvislosti s odvysielaním rubriky o waldorfskej škole programu Ranný magazín z dňa 6.10.2009;

 • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (objektívnosť spravodajstva a ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku  NBÚ chce nové pravidlá pre previerky v rámci programu Hlavné správy  z dňa 18.10.2009;

 • začala správne konanie voči spoločnosti RADIO, a.s. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania z dňa 5.10.2009;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 písm. ZVR (neoddelenie reklamy) v súvislosti s prerušením programu Prvé oddelenie odvysielaním statického záberu mobilného operátora T-COM počas programu dňa 4.11.2009;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektivita politickopublicistických programov) v súvislosti s odvysielaním  príspevku Záchranky v rámci programu Paľba z dňa 13.10.2009;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (objektivita spravodajstva a ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Pohryzená dôchodkyňa v rámci programu Televízne noviny z dňa 12.10.2009;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Chrípka alebo cukrovka? v rámci programu Noviny dňa 14.11.2009;  

 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (objektivita spravodajstva a ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Protidrogová akcia v programe Televízne noviny z dňa 21.9.2009;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Sedem z dňa 16.10.2009;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona – Slovenská televízia vo veci možného porušenia § 25 ods. 1 ZVR v súvislosti s nevyhradením 20 % celkového času vysielania na vysielanie diel nezávislej  európskej produkcie.

 
Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 22.12.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.
 
 
  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak