Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 08.12.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  08.12.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

  • v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie postupom podľa § 69 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. odňala frekvencie televíznym vysielateľom Novocentrum Nové Zámky, a.s., Bardejovská Televízna spoločnosť, s.r.o., BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Videoštúdio RIS, spol. s r.o. Senica, Milan Janovec – RTV, Banská Bystrica, AGENTURA S, s.r.o. Žilina, KABEL TELEKOM, s.r.o. Lučenec, KÁBEL MEDIA, s r.o. Bratislava,  OTS, s.r.o., Ćadca, TV Poprad, s.r.o., MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín, TV Karpaty, s.r.o. Piešťany, TV Liptov, s.r.o., TV Pezinok, s.r.o., C.E.N. s.r.o., MAC TV s.r.o., MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona.
  • Odobraté frekvencie budú môcť vysielatelia naďalej používať až do momentu, keď spoločnosť Towercom a.s. ich postupne využije pri budovaní siete digitálneho terestriálneho televízneho vysielania na Slovensku;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 19 ods. 2 písm. e) a § 20 ods. 4 ZVR (propagácia alkoholizmu a ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Česko Slovenská Superstar  z dňa 17.10.2009;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 ZVR (ochrana  maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Na streche  z dňa 1.11.2009;
  • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku  informujúcom o nespokojnosti sudcov v rámci programu Správy  z dňa 1.10.2009;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 34 ods. 3 ZVR (hlasitosť reklamy) v súvislosti s odvysielaním reklamného bloku počas programu Winnetou I. z dňa 8.11.2009;
  • uložila sankciu upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Rozpustení extrémisti ožili v rámci programu Televízne noviny z dňa 1.7.2009;
  • uložila sankciu pokutu vo výške 200 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu V mene kráľa  z dňa 31.8.2009;
  • uložila sankciu upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV  s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Dieťa vypadlo z balkóna v rámci programu Prvé noviny z dňa 21.8.2009;
  • uložila sankcie upozornenie na porušenie zákona a pokutu vo výške 3500 eur spoločnosti MAC TV  s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 písm. b) a § 19 ods. 1 ZVR (objektívnosť spravodajstva a ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Maťko vypadol z 5. poschodia v rámci programu Krimi noviny z dňa 21.8.2009.


Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 8.12.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak