Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 24.11.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  24.11.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • pridelila frekvenciu č. 107,8 MHz Liptovský Mikuláš spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra;
 • pridelila frekvenciu č. 99,6 MHz Zlaté Moravce spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra;
 • pridelila frekvenciu č. 95,0 MHz Nová Baňa spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra;
 • pridelila frekvenciu č. 97,2 MHz Prešov spoločnosti DRV s.r.o., Košice;
 • pridelila frekvenciu č. 104,2 MHz Levice spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 104,5 MHz Štúrovo spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 95,6 MHz Banská Bystrica spoločnosti Best FM Media spol. s r.o., Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 90,2 MHz Piešťany spoločnosti WINTER média, a.s., Piešťany;
 • na jarné výberové konanie presunula frekvencie č. 99,8 MHz Levoča, 94,7 MHz Banská Bystrica, 94,7 MHz Topoľčany, 93,5 MHz Štúrovo;
 • prerušila správne konanie vo veci pridelenia frekvencie č. 105,2 MHz Skalica a vyzvala účastníka konania – spoločnosť GROUND 4, s.r.o., Bratislava na doplnenie podkladov;
 • udelila licenciu na lokálne televízne vysielanie programovej služby Púchovská televízia spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov;
 • odňala licenciu na televízne vysielanie spoločnosti KID, a.s., Poprad z dôvodu uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava za šírenie programovej služby Prima bez jej súhlasu;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom obchodných podielov spoločníkov spoločnosti Radio ON s.r.o., Bratislava Ľudovíta Jakubove, Bratislava vo výške 50 % podielu na základnom imaní, a Leverage Systems s.r.o., Bratislava vo výške 50 % podielu na základnom imaní na nadobúdateľa - spoločnosť IKT škola, s.r.o., Bratislava;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (prerušenie programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním programu Ja robot z dňa 3.10.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 ZVR (obmedzenia sponzorovania programov) v súvislosti s odvysielaním programu Ranná šou s Adelou a Sajfom, sponzorom ktorého bola spoločnosť RADIO, a.s., vysielateľ s licenciou na vysielanie rozhlasovej programovej služby FUN RADIO z dní 17.08., 18.08., 19.08., 20.08., 21.08., 24.08., 25.08., 26.08., 27.08., 28.08., 31.08;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s odvysielaní informácií o bytovom dome FIVE STAR RESIDENCE v programe Ranná šou s Adelou a Sajfom z dní 21.08., 24.08., 25.08., 26.08., 27.08., 28.08., 31.08.2009;
 • začala správne konanie voči Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a pluralita názorov v rámci vysielanej programovej služby) v súvislosti s odvysielaním príspevku Združstevnení vlastníci v rámci programu Reportéri z dňa 28.9.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Rýchlocesta R7vyvoláva rozpory v rámci programu Televízne noviny z dňa 16.10.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Dvojité narodeniny v rámci programu Televízne noviny z dňa 14.9.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Futbal a politika v rámci programu Televízne noviny z dňa 12.9.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. f) ZVR (zobrazovanie maloletých vystavených psychickému utrpeniu) v súvislosti s odvysielaním programu Modré z neba v dňoch 16.9.2009 a 7.10.2009;
 • uložila sankciu pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – jednotný systém označovania) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program nevhodný a neprístupný pre maloletých Pulp fiction pred 22.00 hodinou z dňa 8.8.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti TV Poprad s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Danko, Abrahám a Chudík chcú v Poprade pracovisko Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu Aktuality regiónu z dní 5.10. a 6.10. 2009.


Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 24.11.2009 budú uvedené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak