Tlačová informácia z mimoriadneho zasadnutia RVR, dňa 18.11.2009

Tlačová informácia z mimoriadneho zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  06.10.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

začala 19 správnych konaní vo veci odňatia frekvencií pridelených na analógové televízne vysielanie (§ 69 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní) v rámci prechodu na digitálne vysielanie.

Prijaté uznesenia budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak