Program zasadnutia RVR, dňa 23. a 24.11.2009

Návrh  programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 23.11. o 10:00 a 24.11.2009 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:

1.1. Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
SK: 323-PLO/O-R01/2009, 327-PLO/O-R05/2009, 328-PLO/O-R06/2009, 330-PLO/O-R08/2009, 334-PLO/O-R12/2009, 335-PLO/O-R13/2009
vo veci pridelenia frekvencií: 94,7 MHz Banská Bystrica, 107,8 MHz Liptovský Mikuláš, 95,0 MHz Nová Baňa, 97,2 MHz Prešov, 94,7 MHz Topoľčany, 99,6 MHz Zlaté Moravce
ÚP: 10.00 hod.                                     

1.2. Žiadateľ: ZED – COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava
SK: 323-PLO/O-R01/2009, 334-PLO/O-R12/2009
vo veci pridelenia frekvencií 94,7 MHz Banská Bystrica, 94,7 MHz Topoľčany
ÚP: 10.15 hod.                              
1.3. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
SK: 325-PLO/O-R03/2009, 333-PLO/O-R11/2009
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Levice, 104,5 MHz Štúrovo
ÚP: 10.30 hod.                                    
1.4. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
SK: 324-PLO/O-R02/2009
vo veci pridelenia frekvencií: 95,6 MHz Banská Bystrica
ÚP: 10.45 hod.                                

1.5.Žiadateľ: GROUND 4, s.r.o., Bratislava
SK: 331-PLO/O-R09/2009
vo veci pridelenia frekvencií: 105,2 MHz Skalica
ÚP: 11.00 hod.                                            
1.6.Žiadateľ: RADIO ONE, s.r.o., Nitra
SK: 327-PLO/O-R05/2009, 328-PLO/O-R06/2009, 335-PLO/O-R13/2009
vo veci pridelenia frekvencií: 107,8 MHz Liptovský Mikuláš, 95,0 MHz Nová Baňa, 99,6 MHz Zlaté Moravce
ÚP: 11.15 hod.                                    

1.7.Žiadateľ: WINTER média, a.s., Piešťany
SK: 329-PLO/O-R07/2009
vo veci pridelenia frekvencií: 90,2 MHz Piešťany
ÚP: 11.30 hod.                           

1.8.Žiadateľ: HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad
SK: 326-PLO/O-R04/2009, 327-PLO/O-R05/2009, 330-PLO/O-R08/2009
vo veci pridelenia frekvencií: 99,8 MHz Levoča, 107,8 MHz Liptovský Mikuláš, 97,2 MHz Prešov
ÚP: 11.45 hod.                           

1.9.Žiadateľ: DRV s.r.o., Košice
SK: 330-PLO/O-R08/2009
vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Prešov
ÚP: 12:00 hod.                           

1.10. Žiadateľ: Združenie Rusínov Slovenska o.z., Prešov
         SK: 330-PLO/O-R08/2009
         vo veci pridelenia frekvencie: 97,2 MHz Prešov
ÚP: 12:15 hod.                           


***********


24. novembra 2009, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 323-PLO/O-R01/2009
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Banská Bystrica
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava; ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava

3/ Výberové konanie
SK: 324-PLO/O-R02/2009
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Banská Bystrica
ÚK: BEST FM Media, s.r.o., Bratislava

4/ Výberové konanie
SK: 325-PLO/O-R03/2009
vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Levice
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

5/ Výberové konanie
SK: 326-PLO/O-R04/2009
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Levoča
ÚK: HEAVY SOFT, spol. s.r.o., Poprad

6/ Výberové konanie
SK: 327-PLO/O-R05/2009
vo veci pridelenia frekvencie 107,8 MHz Liptovský Mikuláš
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava; RADIO ONE, s.r.o., Nitra; HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad

7/ Výberové konanie
SK: 328-PLO/O-R06/2009
vo veci pridelenia frekvencie 95,0 MHz Nová Baňa
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava; RADIO ONE, s.r.o., Nitra

8/ Výberové konanie
SK: 329-PLO/O-R07/2009
vo veci pridelenia frekvencie 90,2 MHz Piešťany
ÚK: WINTER média, a.s., Piešťany

9/ Výberové konanie
SK: 330-PLO/O-R08/2009
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Prešov
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava; DRV s.r.o., Košice; HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad; Združenie Rusínov Slovenska, o.z., Prešov

10/ Výberové konanie
SK: 331-PLO/O-R09/2009
vo veci pridelenia frekvencie 105,2 MHz Skalica
ÚK: GROUND 4, s.r.o., Bratislava

11/ Výberové konanie
SK: 332-PLO/O-R10/2009
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Štúrovo
ÚK: -

12/ Výberové konanie
SK: 333-PLO/O-R11/2009
vo veci pridelenia frekvencie 104,5 MHz Štúrovo
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

13/ Výberové konanie
SK: 334-PLO/O-R12/2009
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Topoľčany
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava; ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava

14/ Výberové konanie
SK: 335-PLO/O-R13/2009
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Zlaté Moravce
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava; RADIO ONE, s.r.o., Nitra

15/ SK č.: 293-PLO/D-4224/2009 zo dňa 13.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov                   
ÚP: 10. 20 hod

16/ SK č.: 337-PLO/D-4520/2009 zo dňa 30.10.2009
vo veci oznámenia  o zmene licencie č. R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava                    číslo licencie: R/66

17/ SK č.: 317-PLO/D-4382/2009 zo dňa 26.10.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom            číslo licencie : TKR/143

18/ Sťažnosť postúpená ústrednou volebnou komisiou ohľadne volieb do VÚC       

19/ SK č.: 182-PLO/D-2134/2009 zo dňa 25.05.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o., Trnava                    číslo licencie: TKR/161                                                   

20/ SK č.: 252-PLO/D-3562/2009 zo dňa 02.09.2009
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/134
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom                    číslo licencie: TKR/134                                                   

21/ SK č.: 221-PLO/D-2944/2009 zo dňa 16.07.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/207
ÚK: Katarína Macová – MULTICHENNEL, Krakovany        číslo licencie: TKR/207

22/ SK č.: 319-PLO/D-4381/2009 zo dňa 26.10.2009
vo veci žiadosti  o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/160
ÚK: JEL, s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: T/160

23/ SK č.: 316-PLO/D-4310/2009 zo dňa 20.10.2009
vo veci oznámenia  o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie č. R/107
ÚK: L-MEDIA, s.r.o., Liptovský Mikuláš                číslo licencie: R/107

24/ SK č.: 298-PLO/D-4296/2009 zo dňa 16.10.2009
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/189
ÚK: TS,  s.r.o., Veľký Meder                         číslo licencie: TKR/189

25/ SK č.: 222-PLO-3023/2009 zo dňa 21.07.2009
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie KDS
ÚK: Obec Vrbovce, Vrbovce                     

26/ SK č.: 296-PLO/D-4186/2009 zo dňa 09.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR, Bratislava
ÚP: 10.00 hod                                                                                  

27/ SK č.: 236-PLO/O-3512/2009 zo dňa 25.08.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: KID, a.s., Poprad                            číslo licencie: T/205                                                  

28/ SK č.: 256-PLO/O-3792/2009 zo dňa 29.09.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava                    číslo licencie: TKR/255

29/ SK č.: 292-PLO/D-4240/2009 zo dňa 14.10.2009
vo veci oznámenia  i zmene licencie č. T/224
ÚK: MV Média, s.r.o., Košice                        číslo licencie: T/224

30/ SK č.: 347-PLO/D-4240/2009 zo dňa 14.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa licencie č. T/224
ÚK: MV Média, s.r.o., Košice                        číslo licencie: T/224

31/ SK č.: 272-PLO/D-3673/2009 zo dňa 10.09.2009
vo veci oznámenia  o zmene  licencie č. R/100
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov                    číslo licencie: R/100

32/ SK č.: 259-PLO/D-3746/2009 zo dňa 14.09.2009
vo veci oznámenia  o zmene  licencie č. R/99
ÚK: Radio ON, s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: R/99

33/ SK č.: 320-PLO/D-4391/2009 zo dňa 26.10.2009
vo veci žiadosti o zmenu  licencie č. R/90
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: R/90

34/ SK č.: 336-PLO/D-4530/2009 zo dňa 02.11.2009
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/224
ÚK: KÁBEL-KLUKNAVA s.r.o., Kluknava                číslo licencie: TKR/224

35/ SK: 339-PLO/D-4529/2009 zo dňa 02.11.2009           
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných    
podielov na základnom imaní držiteľa licencie č. R/99
ÚK: Radio ON, s.r.o., Bratislava, Ľudovít Jakubove, Leverage Systems s.r.o., Pezinok, IKT škola, s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: R/99
ÚP: 10.40 hod.

36/ SK č.: 246-PLO/O-3522/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie :  Šetrenie sťažnosti č. 3351/132-2009 z 13.08.2009
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 17 ods. 1  písm. h)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(šírenie  programovej služby NOVA)
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom                               číslo licencie: TKR/143

37/ SK č.: 245-PLO/O-3521/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie :  Šetrenie sťažnosti č. 3351/132-2009 z 13.08.2009
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 17 ods. 1  písm. h)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(šírenie programovej služby NOVA)
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica                                               číslo licencie: TKR/41

38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4152/188-2009                   
(na vysielanie programu Modré z neba z dňa 16.9.2009 a 7.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4152/188-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.,                číslo licencie: T/41

39/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4047/176-2009                    
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade III z dňa 1.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4047/176-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.,                číslo licencie: T/41

40/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4121/181-2009                    
(na vysielanie filmu Ja, robot  z dňa 3.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4121/181-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39

41/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4017/175-2009                    
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Združstevnení vlastníci z dňa 28.9.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č.4017/175-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona               

42/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4303/195-2009                   
(na vysielanie programu Televízne noviny/Rýchlocesta R7 vyvoláva rozpory z dňa 16.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4303/195-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.,                číslo licencie: T/41

43/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3894/171-2009                   
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Dvojité narodeniny z dňa 14.9.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/171-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

44/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3894/169-2009                   
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Futbal a politika z dňa 12.9.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/169-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

45/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3938/189-2009                   
(na vysielanie programu Prvé noviny, príspevku Kandidáti pre župné voľby z dňa 6.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3938/189-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39

46/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4346/199-2009                   
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Župné voľby za dverami z dňa 20.10.2009)
Správa o prešetrení sťažností č. 4346/199-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.,                číslo licencie: T/41

47/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4151/187-2009 a 4181/191-2009                   
(na vysielanie programu „112“ z dňa 5.10.2009)
Správa o prešetrení sťažností č. 4151/187-2009 a 4181/191-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.,                číslo licencie: T/41

48/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4150/186-2009                   
(na vysielanie Televízie Poprad z dní: 5. 10., 6. 10. a 7. 10. 2009)
Správa o prešetrení sťažností č. 4150/186-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Poprad.
Vysielateľ: TV POPRAD s. r. o.                     číslo licencie: T/123

49/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4080/180-2009, 4180/190-2009, 4195/192-2009,4325/197-2009
(na vysielanie Televízie Markíza a JOJ z dní: 4.10., 7.10., 11.10.2009 a 19. 10. 2009)
Správa o prešetrení sťažností č. . 4080/180-2009, 4180/190-2009, 4195/192-2009,4325/197-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza a JOJ.
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava;                     číslo licencie: T/39
                    MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.;            číslo licencie: T/41   

50/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4079/179-2009
(na vysielanie programu História omylov – omyly histórie z dňa 28. 9., 29. 9. a 2. 10. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4079/179-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona               

51/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3617/144-2009                   
(na vysielanie programu „ranná šou s Adelou a Sajfom“ z dní 17. 8., 18. 8., 19. 8., 20. 8. 21. 8. 24. 8., 25. 8., 26. 8., 27. 8., 28. 8., 31. 8., 1. 9., 2. 9., 3. 9., 4. 9. 2009,    )
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3617/144-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

52/ Kontrolný monitoring
Správa č.61/09/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves
(monitorovaný deň: 4.9., 11.9.2009)
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/84

53/ Kontrolný monitoring
Správa č. 62/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčín
(monitorovaný deň: 3. a 7. 9. 2009)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s. r. o. číslo licencie: T/126

54/ Kontrolný monitoring
Správa č.72/09/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE PREŠOV
(monitorované dni:2. a 9.10.2009)
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov číslo licencie: T/193

55/ Kontrolný monitoring
Správa č.75/09/TV o monitorovaní vysielania televízie TeleNET tv
(monitorovaný deň: 5. 10. 2009)
Vysielateľ: QUESTHOUSE, a. s. číslo licencie: T/200

56/ Kontrolný monitoring
Správa o výsledkoch monitoringu zameraného na dodržiavanie § 16 písm.g) zákona č.308/2000 Z.z.

57/ SK č.: 265-PLO/O-3808/2009 zo dňa 08.09.2009
Doplnenie:  Správa  č. 38/2009/TV o monitorovaní TV Nové Zámky
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Pole position/10.06.2009
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s. číslo licencie: T/116
                           
58/ SK č.: 275-PLO/O-3963/2009 zo dňa 22.09.2009
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 3335/131-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : upútavka na program Pulp Fiction/ 08.08.2009 o cca 17:42 hod a 09.08.2009 o cca 17:24 hod)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

59/ SK č.: 1064-PgO/O-3754/2008 zo dňa 23.09.2008
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 2591/140-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 12   zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : Prominenti/ príspevok Hudobný hotel v Prahe/ 22.06.2008 o cca 19:52 hod.)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

60/ SK č.: 461-PgO/O-5334/2007 zo dňa 17.12.2007
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program / deň: príspevok Nehoda opitého vodiča / 06.09.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

61/ Rôzne:

Ústne pojednávania:    
10.00 hod.- IKO CABLE s.r.o.
10:20 hod.- MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov
10:40 hod.- Radio ON, s.r.o., Bratislava

Prof. Miloš Mistrík
Predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak