Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 03.11.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  3.11.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Orange Slovensko s.r.o. v súvislosti s retransmisiou programovej služby PRIMA bez súhlasu jej vysielateľa;

udelila predchádzajúci súhlas s prevodom obchodných podielov akcionára spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s. Jána Telenskeho vo výške 52% podielu na základnom imaní na nadobúdateľa spoločnosť RADIO ONE RETRO s.r.o.;

začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 ZVR (ochrana maloletých a nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Dlhý víkend z dňa 13.9.2009;

začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o nadchádzajúcich voľbách do VÚC v rámci programu Hlavné správy z dňa 24.9.2009;

začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti § 38 ods. 3 ZVR (ovplyvnenie obsahu sponzorovaného programu sponzorom) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa z dňa 17.9.2009;

začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním informácií o novom Slovenskom filme Jánošík v rámci programu Z Terchovej naživo;

začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu vo veci možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o protestnom zhromaždení proti prijatiu jazykového zákona v rámci programu Rádiožurnál z dňa 1.9.2009;

začala správne konanie voči vysielateľovi Július Pereszlényi - Servis TV  v súvislosti s možným vysielaním bez udelenej licencie;

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.  za porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Predražená budova v rámci programu Dnes z dňa 30.5.2009;

uložila sankciu – upozornenie na porušenia zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Psy v otrasných podmienkach v KRIMI Noviny z dňa 27.6.2009.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 3.11.2009 budú uvedené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak