Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 20.10.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  20.10.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- začala 8 správnych konaní v súvislosti s odnímaním frekvencií pridelených analógovým vysielateľom;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. v súvislosti s retransmisiou programovej služby PRIMA bez súhlasu jej vysielateľa;

- odňala licenciu spoločnosti ADUT PLUS, a.s., Skalica  na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio G3z dôvodu uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom; 

- udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV ORAVIA spoločnosti TV ORAVIA s.r.o., Námestovo;

- predĺžila platnosť licencie č. T/91 na televízne vysielanie programovej služby ATV spoločnosti SEWARE multimedia, v.o.s.;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 ZVR (ochrana maloletých a nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Webmaster z dňa 26.9.2009; 

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním  programu Česko Slovenská SuperStar – Hviezdna rota z dňa 21.9.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti a nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 6.9.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR a § 20 ods. 4 ZVR ( ochrana ľudskej dôstojnosti a nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 7.9.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním programu  Česko Slovenská SuperStar z dňa 20.9.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti a nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu  Česko Slovenská SuperStar z dňa 13.9.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti a nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu  Česko Slovenská SuperStar z dňa 14.9.2009;

- začala správne konania voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ochrana  ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Sexuálny škandál na fare v programe Televízne noviny z dňa 14.9.2009;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Odvolávanie premiéra v rámci programu Dnes z dňa 14.6.2009.
 
Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 20.10.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak