Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 06.10.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  06.10.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- udelila licenciu na televízne vysielanie televíznej programovej služby RVTV spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava;


- začala správne konania voči spoločnostiam TRNAVATEL, spol. s r.o., DIGI Slovakia, s.r.o. a SATRO, s.r.o. v súvislosti s neoznámením zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie – ukončenie platnosti súhlasu pôvodného vysielateľa televíznej programovej služby PRIMA;


- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu V mene kráľa z dňa 31.08.2009;


- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zrazené kamióny v rámci programu KRIMI Noviny z dňa 25.8.2009;


- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Nehoda ochromila dopravu v rámci programu DNES z dňa 25.8.2009;


- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Trhni si! z dňa 28.8.2009;


- prijala uznesenie o vyhlásení výberového konania na udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2009 v sídle Rady; vyhlásenie výberového konania spolu s dostupnými frekvenciami bude zverejnené v dvoch celoštátnych denníkoch, na úradnej tabuli Rady a na jej internetovej stránke.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 6.10.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak