Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 22.09.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  22.09.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Hronka spoločnosti HRONKA PRODUCTION s.r.o.;
- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o., z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Dieťa vypadlo z balkóna v rámci programu Prvé noviny z dňa 21.08.2009;
- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o., z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) a 19 ods. 1 ZVR (objektívnosť spravodajstva a ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku „Maťko vypadol z 5. poschodia“, v rámci programu Krimi noviny z dňa 21.08.2009;
- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program nevhodný a neprístupný pre maloletých - Pulp Fiction pred 22.hod v dňoch 08.08. a 09.08.2009;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona Slovenskej televízii za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu O päť minút z dňa 10.05.2009;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o., za porušenie zákona § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zneužívali františkáni deti? v rámci programu Krimi noviny dňa 18.05.2009;
- schválila stanoviska k voľbám do orgánov samosprávnych krajov vo vysielaní, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke Rady.


Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 22.09.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak