Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 08.09.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  08.09.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV 8 spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o.;

- predĺžila platnosť licencie na dobu 12 rokov na televízne vysielanie č. T/94 spoločnosti Humenská televízia, s.r.o.;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok Super kšeft v rámci programu Paľba z dňa 25.5.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok Rozpustení extrémisti ožili v rámci programu Televízne noviny z dňa 1.7.2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 10.000 eur spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s tým, že odvysielal informácie týkajúce sa programu Mimoriadne relácie Na telo v rámci programu Televízne noviny z dňa 17.3.2009;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že odvysielal program Na telo – Prezidentské voľby 2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 3.500 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Docent obťažoval študentky v rámci programu Noviny z dňa 23.5.2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 33.000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Dobodaná žena v rámci programu Dnes z dňa 30.3.2009;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok Prasacia chrípka sa nezastavuje v rámci programu Televízne noviny z dňa 28.4.2009.


Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 8.9.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak