Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 25.08.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  25.08.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia Trenčín spoločnosti „SLOVAKIA okolo sveta“, s.r.o.;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok Zaútočil na ženu v rámci programu Dnes z dňa 12.6.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok Odvolávania premiéra Fica v rámci programu Dnes z dňa 14.6.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok Predražená budova v rámci programu Dnes z dňa 30.5.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok Psy v otrasných podmienkach v rámci programu KRIMI Noviny z dňa 27.6.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok Kvalita kúpeľov v rámci programu Televízne noviny z dňa 11.6.2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 3000 eur vysielateľovi na základe zákona – Slovenská televízia za porušenie § 38 ods. 4 ZVR (priama podpora tretej osoby v sponzorovanom programe) v súvislosti s odvysielaním programu OTO 2008 z dňa 11.3.2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 1659.69 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Noc Vyvolených z dňa 24.10.2005 (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR);

- uložila sankciu – pokutu vo výške 4000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 33 ods. 5 ZVR (reklama na liek) v súvislosti s neodvysielaním jednoznačnej výzvy na prečítanie si poučenia o použití lieku pri reklamnom spote na liek Dettol z dňa 5.5.2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 10.000 eur spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s tým, že odvysielal informácie týkajúce sa programu Prezidentské voľby 2009 v rámci programu Televízne noviny z dňa 21.3.2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 10.000 eur spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s tým, že odvysielal informácie týkajúce sa programu Paľba v rámci programu Televízne noviny z dňa 23.3.2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 2.000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Panelák z dňa 7.4.2009;

- uložila sankciu – pokutu vo výške10.000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku MAJSTER SVETA v rámci programu PRVÉ Noviny a.s. z dňa 9.3.2009.


Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 25.8.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak