Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 07.07.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  07.07.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila pokutu vo výške 7000,-eur spoločnosti Stavebné bytové družstvo, Šala za
  neoznámenie zmeny údajov v žiadosti o registrácii retransmisie do 15 dní odo dňa
  vzniku týchto zmien;
 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
  Spartak TV spoločnosti Spartak TV, s.r.o.;
 • uložila sankcie - 2 upozornenia na porušenie zákona spoločnosti UPC BROADBAND
  SLOVAKIA, s.r.o. za neprevádzkovanie retransmisie v súlade s jej registráciou a za
  porušenie povinnosti „must carry“ nezaradením televíznej programovej služby
  Televízia Trenčín do programovej ponuky;
 • predĺžila platnosť licencie č. T/90 spoločnosti Perfects akciová spoločnosť, Dunajská
  Streda o 12 rokov;
 • predĺžila platnosť licencie spoločnosti č. T/86 spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný
  Kubín s.r.o. o 12 rokov;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu
  možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s tým, že
  odvysielal príspevok v rámci programu Televízne noviny zo dňa 24.4.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu
  možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti
  s tým, že odvysielal príspevok v rámci programu Televízne noviny z dňa 28.4.2009;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia.
  z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva)
  v súvislosti s tým, že odvysielal program O 5 minút 12 zo dňa 10.5.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. z dôvodu možného
  porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že
  odvysielal príspevok Zneužívali františkáni deti v rámci programu Krimi Noviny
  zo dňa 18.5.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia
  § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok
  Docent obťažoval študentky v rámci programu Noviny zo dňa 21.5.2009 a príspevok
  Ak sú študentky zneužívané dňa 23.5.2009;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia
  § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že odvysielal
  príspevok Aj hoteliéri žiadajú o pomoc v rámci programu Noviny z dňa 6.4.2009;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie §
  16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu
  Adrenalín zo dňa 24.1.2009;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie §
  20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Umenie
  vraždy dňa 25.1.2009;
 • uložila sankcie – pokuty v súhrnnej výške 7302.65 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za
  porušenie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 ZVR (ľudská dôstojnosť a ochrana maloletých)
  v súvislosti s odvysielaním príspevku Brat zavraždil sestru v rámci programu Noviny
  zo dňa 23.10.2007 (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené
  a vrátené z NS SR);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol.
  s r.o. za porušenie § 35 ods. 4 ZVR (prerušenie programu zaradením reklamy)
  v súvislosti s prerušením politickopublicistického programu Prezidentské voľby 2009
  (volebné štúdio) dňa 21.3.2009;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3320 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol.
  s r.o. za porušenie § 33 ods. 5 ZVR (reklama na liek) v súvislosti s neodvysielaním
  jednoznačnej výzvy na prečítanie si poučenia o použití lieku pri reklamnom spote na
  liek Coldrex zo dňa 18.1.2009;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 665 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol.
  s r.o. za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním
  programu Hľadá sa Nemo dňa 24.12.2008;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona
  Slovenskému rozhlasu za porušenie § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií)
  v rámci programovej služby v súvislosti s odvysielaním programu Bez lampy FM dňa
  24.12.2008;
 • uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona vysielateľovi na základe
  zákona Slovenskému rozhlasu za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť
  spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky dňa 12.12.2008;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 7000 eur Slovenskej televízii za porušenie § 32 ods.
  12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku Eurovision Contest
  Song 2009 v rámci programu Správy STV dňa 21.1.2009;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2000 eur Slovenskej televízii za porušenie § 38 ods.
  4 ZVR (propagovanie sponzora) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného
  programu Zdravíčko pán Doktor zo dňa 17.1.2009;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 200 eur spoločnosti C.E.N. s.r.o. za porušenie § 16
  písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania zo dňa 8.2.2009.
  Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 7.7.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na
  jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak