Program zasadnutia RVR, dňa 07.07.2009

Návrh  programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 07.07.2009 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 185-LO/D-2285/2009 zo dňa 01.06.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. TD/7
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava – Záhorská Bystrica

3/ SK: 166-LO/O-1896/2009 zo dňa 14.05.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa
ÚP: 11:00 hod.

4/ SK: 193-LO/D-2421/2009 zo dňa 09.06.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Spartak TV, s.r.o., Trnava
ÚP: 10:40 hod.

5/ SK: 102-LO/D-1321/2009 zo dňa 01.04.2009
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: EV MEDIA s.r.o., Bratislava

6/ SK: 1161-LO/D-4978/2008 zo dňa 18.12.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: EV MEDIA s.r.o., Bratislava

7/ SK: 164-LO/O-1901/2009 zo dňa 13.05.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

8/ SK: 66-LO/O-1070/2009 zo dňa 18.03.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
ÚP: 11:20 hod.

9/ SK: 118-LO/O-1179/2009 zo dňa 09.04.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Marián Dokupil – DOKO MEDIA, Dubnica nad Váhom

10/ SK: 119-LO/O-1178/2009 zo dňa 27.03.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

11/ SK: 184-LO/D-2113/2009 zo dňa 22.05.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/90
ÚK: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda
ÚP: 11:40 hod.

12/ SK: 197-LO/D-2492/2009 zo dňa 12.06.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/111
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo

13/ SK: 192-LO/O-2324/2009 zo dňa 04.06.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava

14 / SK: 194-LO/D-2479/2009 zo dňa 12.06.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/9
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

15/ SK: 195-LO/D-2482/2009 zo dňa 12.06.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/121
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

16/ SK: 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica
ÚP: 12:00 hod.

17/ SK: 63-LO/D-1041/2009 zo dňa 16.03.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/86
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., Dolný Kubín

18/ SK: 100-LO/D-1300/2009 zo dňa 02.04.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/85
ÚK: Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o., Rožňava

19/ SK: 27-LO/D-644/2009 zo dňa 13.02.2009
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Axalnet, s.r.o., Topoľčany

20/ SK: 50-LO/D-512/2009 zo dňa 09.02.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/244
ÚK: MV Média, s.r.o., Košice

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2344/101-2009
(na vysielanie programu Dempsey a Makepeaceová z dňa 2.6. a 3.6.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2344/101-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2166/91-2009
(na vysielanie programu Ranný magazín z dňa 22.5.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2166/91-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1795/75-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 24.4.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1795/75-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1796/79-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z 28.4.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1796/79-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2288/100-2009
(na vysielanie reklamnému šotu – Ariel ProZim 7 z dňa 11.3.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2288/100-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

26/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1890/81-2009
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 10.5.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1890/81-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, vysielateľ na základe zákona

27/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2270/97-2009
(na vysielanie programu Siedmy hriech z dňa 30.5.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2270/97-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. číslo licencie: T/39

28/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1949/85-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 11.12.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1949/85-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

29/ Šetrenie sťažnosti
Sťažností č. 2147/86-2009, 2148/87-2009, 2149/88-2009, 2150/89-2009 (na vysielanie programovej služby TV Levoča z dňa 27.4.2009)
Správa o šetrení sťažností č. 2147/86-2009, 2148/87-2009, 2149/88-2009, 2150/89-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV Levoča
Vysielateľ: TV Levoča,. s.r.o. číslo licencie: T/177

30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2167/92-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 20.5.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2167/92-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

31/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2243/95-2009
(na vysielanie programu Z prvej ruky - Portréty z dňa 9. 5.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2243/95-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

32/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2271/98-2009
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dňa 30. 5. 2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2271/98-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

33/ / Kontrolný monitoring
Správa č. 5/09/Ro o monitorovaní vysielania rádia HIT FM
(monitorované dni: 13.2.-14.2.2009)
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o. číslo licencie: R/62

34/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2284/99-2009 a 2512/108-2009
(na vysielanie programu KRIMI Noviny z dňa 18.5.2009)
Správa o šetrení sťažností č. 2284/99-2009 a 2512/108-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

35/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2139/90-2009
(na vysielanie programu Noviny z dní 21.5.2009 a 23.5.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2139/90-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 35/09/TV o monitorovaní vysielania TV-TOP
(monitorované dni: 9. a 16.5.2009)
Vysielateľ: VEPROS spol. s r.o, Topoľníky číslo licencie: T/82

37/ Kontrolný monitoring
Správa č.34/09/TV o monitorovaní vysielania AnTechNet-info
(monitorovaný deň: 28.4.2009)
Vysielateľ: AnTechNet, s.r.o., Kysucké Nové Mesto číslo licencie: T/196

38/ Kontrolný monitoring
Správa č.22/09/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM
(monitorovaný deň:13.6.2009)
Vysielateľ: TV CENTRUM, s.r.o. číslo licencie: T/178

39/ Kontrolný monitoring
Správa č. 36/09/TV o monitorovaní vysielania televízie Markíza
(monitorovaný program: Televízne noviny z dňa 6.4.2009)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

40/ SK č.: 105-PgO/O-1528/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 367/24-2009 smerujúca voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Adrenalín zo dňa 24.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

41/ SK č.: 131-PgO/O-1728/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 776/42-2009 a 825/46-2009 smerujúcich voči vysielaniu Rádia YES
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých záznamov vysielania z dní 26.01., 30.01., 04.02., 06.02., 09.02., 10.02., 13.02. a 14.02.2009 )
ÚK: BP Media, s.r.o. číslo licencie: R/102
ÚP: 10:20 hod.

42/ SK č.: 128-PgO/O-1731/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 410/28-2009 a 410/28-2009 smerujúcich voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Umenie vraždy/25.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

43/ SK č.: 107-PgO/O-1530/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 159/10-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Sám doma 3/01.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

44/ SK č.: 363-PgO/O-4416/2007 zo dňa 09.10.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3111/121-2007 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. a) a § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny/ Nové desatoro podľa Vatikánu/25.06.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

45/ SK č.: 494-PgO/O-5579/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4600/179-2007 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ Brat zavraždil sestru/23.10.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

46/ SK č.: 58-PgO/O-1011/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 196/15-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Tarzan/11.01.2009 )
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

47/ SK č.: 145-PgO/O-1925/2009 zo dňa 05.05.2009
Doplnenie: Správa č. 24/2009 o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio)/21.03.2009 )
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

48/ SK č.: 146-PgO/O-1926/2009 zo dňa 05.05.2009
Doplnenie: Správa č. 24/2009 o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio)/21.03.2009 )
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

49/ SK č.: 104-PgO/O-1527/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 244/18-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 33 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Coldrex/18.01.2009)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

50/ SK č.: 70-PgO/O-1267/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 159/11-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Hľadá sa Nemo/24.12.2008)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

51/ SK č.: 144-PgO/O-1924/2009 zo dňa 05.05.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 721/41-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Bulšit/16.02.2009)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

52/ SK č.: 171-PgO/O-2158/2009 zo dňa 19.05.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 760/44-2009 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Bez lampy_FM/31.01.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

53/ SK č.: 231-PgO/O-3980/2008 zo dňa 07.10.2008
Doplnenie: Správa č. 09/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádio Slovensko – Slovenský rozhlas 1
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, Kanada 2008/ 08.05.2008)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

54/ SK č.: 126-PgO/O-1729/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 412/30-2009 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/12.12.2008)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

55/ SK č.: 106-PgO/O-1529/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 425/33-2009 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Stretnutia/15.09.2008)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

56/ SK č.: 133-PgO/O-1734/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 675/39-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Liptov
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Liptovský magazín /31.01.2009)
ÚK: TV Liptov s.r.o. číslo licencie: T/162

57/ SK č.: 132-PgO/O-1733/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 675/39-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Liptov
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Liptovské noviny / 27.01.2009)
ÚK: TV Liptov s.r.o. číslo licencie: T/162

58/ SK č.: 78-PgO/O-1275/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 343/22-2009 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy STV/ príspevok Eurovision Contest Song 2009/ 21.01.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

59/ SK č.: 56-PgO/O-1009/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 269/19-2009 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Zdravíčko pán doktor/ 17.01.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

60/ SK č.: 47-PgO/O-903/2009 zo dňa 24.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 158/7-2009 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Chodili sme spolu/ 06.01.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

61/ SK č.: 55-PgO/O-1008/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 311/21-2009 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Chudobní milionári, 2. časť/ 17.01.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

62/ SK č.: 143-PgO/O-1923/2009 zo dňa 05.05.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 777/43-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých záznamov zo dňa 08.02.2009)
ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

63/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - MAC TV s.r.o.
10:20 hod. - BP Media, s.r.o.
10:40 hod. – Spartak TV, s.r.o., Trnava
11:00 hod. – Stavebné bytové družstvo, Šaľa
11:20 hod. – UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
11:40 hod. - Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda
12:00 hod. - ADUT PLUS, a.s., Skalica

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak