Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 23.06.2009

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného dňa  23.06.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • pridelila frekvenciu 98,0 MHz Best FM Media spol. s r.o., Bratislava;
  • odňala spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s. Poprad frekvenciu 94,2 MHz Poprad na rozhlasové vysielanie z dôvodu, že vysielateľ nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená,
  • predlžila spoločnosti Vepros spol. s r.o., Topoľníky platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/82,
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s tým, že odvysielal príspevok Dobodaná žena v nemocnici v rámci programu Dnes zo dňa 30.3.2009;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 33 ods. 5 ZVR (reklama na liek bez predpisu) v súvislosti s tým, že odvysielal reklamný spot na liek Dettol, ktorý neobsahoval jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku dňa 5.5.2009;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 16600 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 1 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Sexuálne orgie žiakov základnej školy z Liptovského Mikuláša v rámci programu Črepiny zo dňa 23.4.2007 (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR),
  • uložila sankcie – pokuty v súhrnnej výške 9960 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 a 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Eutanázia v rámci programu Črepiny zo dňa 3.9.2007 (opätovné rozhodnutie vo veci – pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z NS SR),
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti so zaradením upútavky na program Silvestrovské mafstory pred 22.00 hod. dňa 25.12.2008,
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 3320 eur spoločnosti C.E.N. s.r.o. za porušenie § 32 ods.10 ZVR (politická reklama) v súvislosti s odvysielaním programu V politike zo dňa 8.2.2009.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 23.6.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej internetovej stránke.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak