Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 19.05.2009

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa  19.05.2009 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- odsúhlasila prevod obchodných podielov vo výške 100 % spoločníka spoločnosti TV
AGENCY, s.r.o., Bratislava Ivany Reptišovej na nadobúdateľa Mgr. Karola Slaninku;

- predĺžila platnosť licencie na televízne vysielanie spoločnosti OTS, s.r.o. o 12 rokov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu z
dôvodu možného porušenia § 16 písm. a) ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Bez
lampy na programovom okruhu Rádio FM zo dňa 31.1.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 19
ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Majster sveta v rámci
programu PRVÉ noviny a.s. zo dňa 9.3.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. z dôvodu možného
porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku
Mimoriadna relácia Na telo v rámci programu Televízne noviny zo dňa 17.3.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16
písm. e) v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania zo dňa 7.4.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. z dôvodu možného
porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku Volebné
štúdio na Markíze v rámci programu Televízne noviny zo dňa 21.3.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. z dôvodu možného
porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku
informujúcom o pripravovanom programe Paľba v rámci programu Dnes zo dňa 23.3.2009;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 38
ods. 2 ZVR (neoznačenie sponzora programu) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa
zo dňa 19.2.2009;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona za
porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním
programu Z prvej ruky dňa 21.11.2008;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona za
porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním
programu Z prvej ruky dňa 10.10.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 19.5.2009 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia Rady na jej
internetovej stránke.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak