Program zasadnutia RVR, dňa 19.05.2009

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 19.05.2009 o 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 116-LO/D-1474/2009 zo dňa 14.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/39
ÚP: MAC TV s.r.o., Bratislava

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava, licencia č. T/39

4/ SK: 136-LO/D-1667/2009 zo dňa 24.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/39
ÚP: MAC TV s.r.o., Bratislava

5/ SK: 51-LO/D-1062/2009 zo dňa 17.03.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v registrácii retransmisie č. TKR/253
ÚK: STASTEL, s.r.o., Považská Bystrica

6/ SK: 138-LO/D-1714/2009 zo dňa 28.04.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v registrácii retransmisie č. TKR/189
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder

7/ SK: 20-LO/D-186/2009 zo dňa 16.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/204
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov

8/ SK: 16-LO/D-186/2009 zo dňa 16.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/127
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov

9/ SK: 139-LO/D-1775/2009 zo dňa 30.04.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/101
ÚK: OTS s.r.o., Čadca
ÚP: 11:00 hod.

10/ SK: 135-LO/D-1691/2009 zo dňa 27.04.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v licencii č. T/153
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica

11/ SK: 137-LO/D-1761/2009 zo dňa 29.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/148
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina

12/ SK: 123-LO/D-1659/2009 zo dňa 23.04.2009
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa licencie č. T/212
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava, Ivana Reptišová, Mgr. Karol Slaninka
ÚP: 10:40 hod.

13/ SK: 141-LO/D-1803/2009 zo dňa 05.05.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/116
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s., Nové Zámky

14/ SK: 140-LO/D-1794/2009 zo dňa 04.05.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v registrácii retransmisie č. TKR/239
ÚK: ANTIK computers & communications s.r.o., Košice

15/ SK: 4-LO/D-156/2009 zo dňa 14.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/256
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava

16/ SK: 125-LO/D-1681/2009 zo dňa 24.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/70
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

17/ SK: 134-LO/D-1513/2009 zo dňa 15.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1594/71-2009
(na vysielanie reklamného spotu )
Správa o šetrení sťažnosti č. 1594/71-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1483/69-2009
(na vysielanie Noviny TV JOJ a Televízne noviny TV Markíza z dňa 15.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1483/69-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ a TV Markíza
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. T/41

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 760/44-2009
(na vysielanie programu Bez lampy_FM z dňa 31. 1. 2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 760/44-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1030/53-2009
(na vysielanie Noviny z dňa 12.3.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1030/53-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1434/66-2009
(na vysielanie programu Panelák z dní 6. a 7.4.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1434/66-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1064/55-2009
(na vysielanie PRVÉ Noviny a.s. z dňa 9.3.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1064/55-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1046/54-2009
(na vysielanie programu Znásilnil ma telocvikár z dňa 15.3.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1046/54-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1644/70-2009
(na vysielanie reklamy na Fernet)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1644/70-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

26/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1222/61-2009
(na vysielanie C.S.I. Kriminálka New York z dňa 27.3.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1222/61-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39

27/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1241/62-2009
(na vysielanie programu Služby božie z dňa 22. 3. 2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1241/62-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

28/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1204/60-2009
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 27.3.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1204/60-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

29/ Šetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1144/57-2009, č. 1138/56-2009 a č. 1157/58-2009
(na vysielanie programov Televízne noviny z dní 17.03. a 21.03.2009 a programu Dnes zo dňa 23.03.2009)
Správa o šetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-2009 a č. 1157/58-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.26/09/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ PLUS
(monitorovaný program: Lampa z dňa 19.2.2009)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/219

31/ Kontrolný monitoring
Správa č.18/09/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Motormagazín zo 4.4.2009)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

32/ Kontrolný monitoring
Správa č.23/2009/TV o monitorovaní vysielania STUDIA PLUS TV
(monitorované dni: 31.3. a 7.4.2009)
Vysielateľ: František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder číslo licencie: T/42

33/ SK č.: 33-PgO/O-623/2009 zo dňa 10.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4724/215-2008 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/21.11.2008)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:00 hod

34/ SK č.: 48-PgO/O-904/2009 zo dňa 24.02.2009
Doplnenie: Správa č. 01/09/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/10.10.2008)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:00 hod

35/ SK č.: 251-PgO/O-4948/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: : Noviny/ Slovensko-maďarské vzťahy/06.10.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10.20 hod.

36/ SK č.: 250-PgO/O-4983/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ Naši „mierumilovní“ politici/27.09.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10.20 hod.

37/ Analýza § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. v nadväznosti na § 15 zákona č. 46/1999 Z.z.

38/ Rôzne: 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
10:20 hod. – MAC TV s.r.o., Bratislava
10:40 hod. – TV AGENCY, s.r.o., Bratislava
11:00 hod. – OTS s.r.o., Čadca

 

Prof. Miloš Mistrík
Predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak